87 omkomne i 2021

To personer omkom på vegene i januar

To personer omkom på vegene i januar i år, mot seks i samme måned i fjor. Aldri har det vært færre som omkom i januartrafikken. 

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

– I 2021 hadde vi de laveste dødstallene i Norge siden 40-årene, og januar fortsetter i samme spor, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen. – Selv om hvert dødsfall er en tragedie som berører familie, venner og kollegaer, er vi glade for at nedgangen fortsetter inn i 2022.

Mann døde på elsparkesykkel – nå kommer nye regler

Det var en eldre bilfører på Toten og en ung mann på elsparkesykkel i Stavanger som mistet livet i januar -trafikken. Dødsulykken på elsparkesykkel er den fjerde i sitt slag. Denne våren kommer det nye regler for bruk av slike kjøretøy.

– De siste årene har skadetallene knyttet til elektriske sparkesykler vært svært høye. Ferdes du på en elsparkesykkel er risikoen for ulykke mye høyere enn for sykler generelt. Er du ute om natten eller kvelden øker risikoen ytterligere, sier Ranes. Derfor kommer det nye regler for kjøring med elsparkesykkel denne våren. – Det blir både promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud. Vi forventer at dette bidrar til økt sikkerhet både for brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter, sier hun.

7 ganger så mange døde for 10 år siden

For 10 år siden var bildet et annet enn i 2022. Da døde 15 personer i januartrafikken. 7 ganger så mange som i januar i år. Det er skjedd mye de siste 10 årene.

– Denne nedgangen viser at vårt arbeid med nullvisjonen og søkelyset på de mest alvorlige ulykkene gir resultater, sier Guro Ranes. Bedre føreropplæring, sikrere veier, flinkere trafikanter og bedre biler har bidratt til dette. Men positive tall betyr bare at vi gjør noe riktig – vårt arbeid for å nå de ambisiøse målene fortsetter, sier hun.

Se mer om de nye reglene her: Nå strammer regjeringen inn reglene for elsparkesykkel