TikTok-doktoren kommer til Vegsikringskonferansen 2023


Nysgjerrig på hvem som ble tildelt Læringsmiljøprisen 2022 ved Nord universitet? Følg @gunhili på TikTok, skriver Nord Universitet på sine sider.

Foto/tekst: Inger E. Eftevand Orvin / Nord Universitet

Foto over: Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen Nord, Gunhild Sætren. Foto: Nord Universitet/Inger E. Eftevand Orvin

Bak denne brukeren skjuler det seg nemlig en doktor. Dr. Gunhild Sætren. Førsteamenuensis ved HHN, tilknyttet trafikklærerutdanningene, og Master i beredskap og kriseledelse. Og i februar kommer Sætren for å holde innlegg på Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2023, med teamet Skjermbruk og Human factor.

TikTok er bare én av kanalene hun bruker for å nå ut til sine studenter. 

 @gunhili på TikTok.​

TikTok er bare én av kanalene hun bruker for å nå ut til sine studenter. 

Ut på tur med podcast

Podcasten NORDLAB er en annen plattform TikTok-doktoren bruker uhemmet i undervisningen.

− For jeg ser jo at de blir lei. Tenk deg det, tre dager på samling med meg! Da ber jeg gjerne studentene om å ta en podcast på øret, gå seg en tur i vær og vind, for så å komme tilbake for å diskutere. Da kan jeg love at det blir mer liv, sier @gunhili. Eller doktor Sætren. Eller rett og slett Gunhild Birgitte Sætren. Kjært barn? Ja, prisen tyder på det. Og det er helt tydelig at budskapet innen beredskap – og kriseledelse når ut. Eller sikkerhetspsykologi. 

I nominasjonen stod det blant annet følgende: 
«Et godt læringsmiljø kjennetegnes av engasjerte, utforskende og kvalitetsbevisste undervisere, som også inviterer inn studenter og kolleger for sammen å skape utvikling og gode læringsarenaer.»

Simulator i trafikklærerutdanning

Bruk av simulator i trafikkopplæring var et annet viktig element i å tenke nytt og annerledes rundt undervisning. Der heter det i nominasjonen at Sætren har vist et særlig engasjement for å utvikle et læringsmiljø innenfor fagområdet, hvor også bruk av ny teknologi og simulering har vært fremtredende.

Hun var primus motor for et prosjekt som handlet om nye måter å drive opplæring innen trafikklærerutdanning.

− Simulator var helt nytt, og vi ble banebrytende på feltet, forteller hun.

Gunhild Birgitte Sætren, Associate Professor Safety Psychology / NORDLAB / Nord University. Foto: Inger E. Eftevand Orvin

Something old – something new

Gunhild Sætren mener at sosiale media er som krydder å regne. Hun følger teoriene, lager læringsprosessene, vektlegger trygghet og setter tydelige læringsmål. Alt etter god, gammel modell.

− Men så har vi muligheten til å ta noen grep i tillegg. Jeg vil gjerne bidra til å vise hvor uhøytidelig du kan være, og hvor enkelt det egentlig er, avslutter den ferske læringsmiljøprisvinneren.

Selv mener hun at sikkerhetspsykologi er et takknemlig fagfelt å dele på sosiale media, nettopp fordi «human error» er så enkelt å belyse.

− Det skjer jo hele tiden!  

Mer om Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2023