10 omkom i veitrafikken i september 2019

Dette viser Statens vegvesens foreløpige tall for september. Så langt i år har 73 omkommet på norske veier, noe som er seks færre enn i løpet av de ni første månedene i fjor. Utforkjørings- og møteulykker dominerer både i september og så langt i år.

– Fortsatt blir for mange drept og skadde i veitrafikken, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen. Men kamp mot trafikkdøden gir resultater. Men Nettopp derfor må innsatsen styrkes ytterligere. Trafikksikkerhet handler om å ta vare på hverandre slik at flere unngår å bli drept eller hardt skadd i veitrafikken. 

Etappemålet i NTP om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030, hvilket innebærer en reduksjon på om lag 60 prosent sammenliknet med gjennomsnittet for perioden 2012-2015. Det langsiktige målet for trafikken på norske veier er ambisiøs og skal være at ingen pårørende mottar et tragisk budskap om at deres kjære har mistet livet eller blitt hardt skadd etter en kollisjon eller utforkjøring.

Trafikkmiljø utformet etter menneskets forutsetninger
– Sikrere kjøretøy, bedre og flere samarbeidstrafikanter og fokus på tryggere trafikkmiljø med blant annet livreddende sikkerhetsbarrierer har sammen vært årsaken til nedgangen i Norge. Men vi har en fortsatt lang vei og gå, spesielt på utformingen av tryggere trafikkmiljø, fortsetter Tangstad-Holdal.

Trafikksystem utformet etter menneskets forutsetninger. 
– Kjernen i nullvisjonen er at trafikksystemet må utformes ut fra menneskets forutsetninger. Vi har en begrenset tåleevne og mestringsevne i trafikken, avslutter Geirr Tangstad-Holdal

Flest i Nordland
Det er flest trafikkdrepte i Nordland, hvor 12 har omkommet hittil i år.
I Akershus har ni mistet livet, seks i Møre og Romsdal og fem har omkommet på veiene i Hordaland, Vestfold, Trøndelag, Vest-Agder og Hedmark.

Finnmark, Oslo og Aust-Agder skiller seg positivt ut. Her har kun en person omkommet i trafikken så langt i 2019.

50% omkom i møteulykker i september
Møteulykker dominerer både i september med fem drepte og så langt i år med 15 personer.

En person omkom i utforkjøring i september og så langt i år 25 personer.
Hittil har 57 menn og 16 kvinner omkommet i trafikken. Ingen barn under 16 år har omkommet. 

Flest i Nordland
Det er flest trafikkdrepte i Nordland, hvor 12 har omkommet hittil i år.
I Akershus har ni mistet livet, seks i Møre og Romsdal og fem har omkommet på veiene i Hordaland, Vestfold, Trøndelag, Vest-Agder og Hedmark.

Finnmark, Oslo og Aust-Agder skiller seg positivt ut. Her har kun en person omkommet i trafikken så langt i 2019.