Testing av innfesting av rekkverksstolper

Trafikksikkerhetsforeningen har i samarbeid med blant andre Statens vegvesen, Trafikkverket og vår medlemsbedrift Veisikring vært ute i felt-arbeid med testing av innfesting av rekkverksstolper.

For at veirekkverket skal fungere optimalt er det viktig at stolpen sitter i komprimert grunn som holder igjen bøyekrefter på stolper. Langs eksisterende og da særlig på eldre veier kan dette være komplisert da veiskulderen, hvor man setter ned rekkverksstolpen, er ikke eksisterende eller har dårlig grunn/skulder.  Holder ikke grunnen skyves rekkverksstolpen ut og det er fare for overkjøring på grunn av at rekkverket legger seg ned og ikke fungerer som det er ment å gjøre.

Sikringsutstyret som ble testet, formet som en vegspade som festes inn i vegbanen. Foto: Veisikring AS

I dette prosjektet har det blitt testet en bred type spade som fungerte veldig godt på disse veistrekningene. Det settes ned en plate i veikroppen under de øverste asfaltlagene. Denne platen er tilkoblet et stag som går ut og omslutter rekkverksstolpen. Dette gjør at rekkverksstolpen får et godt hold der bøyekreftene på stolpen skal oppstå ved påkjørsel.

– Maskinen som ble benyttet kommer fra testsenteret CSI i Italia. De bisto med den dynamiske og statiske tester, forteller Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.

I uke 32 ble det gjennomført mer enn 60 tester på Østlandet, og Vegdirektoratet kommer med en rapport om funnene på et senere tidspunkt.

Slik ble deler av testene utført Video: Veisikring AS.

Vi har mange eksisterende veier i Norge, hvor denne type sikkerhetsanordninger vil kunne fungere bedre enn med dagens måter å gjøre dette på. Derfor er vi glad for initiativet fra Statens vegvesen og for at vi i Trafikksikkerhetsforeningen har fått være observatør under forberedelsene og testene, og ser nå fram til sluttrapporten som kommer senere i år, avslutter Tangstad-Holdal.

Prosjektet vil bli presentert på Den nasjonale Vegsikringskonferansen 8. og 9. februar 2023.