Tar hensyn til klimarisiko

En rapport fra Riksrevisjonen konkluderer med at myndighetene ikke har god nok oversikt over klimarisiko – herunder flom og skred. Nye Veier har derimot gjennomført en risikoanalyse på nettopp flom og skred for alle våre prosjekt.

Nye Veiers analyse har gitt nyttig kunnskap om et tema som vil bli viktigere i årene som kommer. Verktøyet blir spesielt viktig i tidligfase av vei- og baneplanlegging, melder Nye Veier AS i en pressemelding.

Illustrasjon over: E6 Kvænangsfjellet, hvor røde områder angir punkter med høy risiko knyttet til vind, skred og snødrift. Nye Veier løser utfordringene med to tuneller.

Sommeren 2020 gikk Nye Veier ut med en nyhetssak om klimarisiko-prosjektet.

– Målet med analysen var å raskt gi viktige opplysninger om ulike naturfarer som finnes i Nye Veiers planområder. Å identifisere potensielle uønskede hendelser som følge av naturfare innen utbyggingsområdene, men også vurdering av risiko og sannsynlighet for gjentagende naturfare. Til sist å vurdere hva som kan være aktuelle sikringstiltak, sa direktør for planlegging og drift, Finn Aasmund Hobbesland, til Samferdsel & Infrastruktur den gangen.

– Målet med analysen var å raskt gi viktige opplysninger om ulike naturfarer som finnes i Nye Veiers planområder, sier direktør for planlegging og drift, Finn Aasmund Hobbesland.

Vår analyse finner at kan vi forvente flere typer klimaendringer som er relevante for oss som veiselskap. Høyere temperaturer og mer nedbør, økt flom-frekvens og økt hyppighet av jord- og flomskred er noe av det som nevnes. Med rapporten har vi nå en metodikk som lar oss identifisere de ulike risikoene, og gjøre analyser som hjelper oss å prioritere tiltak. Vi estimerer tiltakskostnadene til 1,8 mrd. NOK (2020-kroner).

I prosjektet har Norsk Geologisk Institutt (NGI) vært kontraktspartner, i tillegg til bidrag fra HydroTeam (hydrologi), Kjeller vindteknikk og PwC (samfunnssikkerhet). Oppdragsleder for prosjektet har vært Anders Solheim, for noen kjent fra de første nyhetssendingene etter Gjerdrum-raset, hvor han var hyppig intervjuet.

Les om rapporten fra Riksrevisjonen her.

Les Nye Veiers analyse av klimarisiko her.

Nye Veiers arbeid i tidligfase på strekningen E6 Storhove – Øyer.