Kostnadsøkning gir mindre til fylkeskommunalt vegvedlikehold

Som følge av økte kostnader på sentrale innsatsfaktorer blir asfaltering av flere strekninger utsatt til 2023, melder Innlandet fylkeskommune. Illustrasjonsfoto over: Fylkesvei 255 iStockPhoto De siste månedene har det vært kostnadsøkninger på flere sentrale innsatsfaktorer, slik som drivstoff, strøm og andre typer materialer, i drift og vedlikehold av veger. – Kostnadsøkningene har kommet til syne…

Read More