Syv døde – ulykkeshelg i veitrafikken

Syv mennesker døde og flere ble hardt skadd i tre trafikkulykker sist helg, og det er nå 37 liv som har gått tapt på norske veier så langt i år (16.05.2022).

Illustrasjonsfoto over: Pårørende i sorg. iStockphoto

Fire personer er døde og to ble skadet etter en ulykke i Steigentunnelen i Nordland søndag. På E16 ved Seimsvatnet på Voss i Vestland omkom to personer og seks var involvert i en frontkollisjon på samme dag.

Politiet i Sør-Øst meldte like før klokken 20.30 søndag kveld, om funn av en livløs person ved veien i Siljan kommune i Telemark. Sammen med personen ble det funnet en motorsykkel.

– Vedkommende ble funnet på en kommunal vei, som er mindre trafikkert. Personen får livreddende førstehjelp av ambulansen. Redningshelikopter er på vei, sa Erik Gunnerød til TV 2 kort tid etter ulykken.

Økt trafikk og aktivitet på veiene fremover

Vi går inn i en periode fremover med økt arbeid ute i veitrafikken, samt at trafikken generelt vil øke i sommermånedene.

Våre tanker går i til familie og venner av de omkomne. Til alle de hardt skadde og alle involverte i disse tragiske ulykkene, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF .Skjermdump fra TV2.

– Dessverre skjer det altfor mange trafikkulykker i løpet av sommermånedene juni, juli og august. De 10 siste årene (2012-2021) har det i gjennomsnitt blitt drept 38 personer, 219 hardt skadd og totalt 1643 skadd i sommertrafikken hvert år, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen.

Lave dødstall i trafikken krever innsats

Ansvaret i nullvisjonen er delt, og det betyr at vi alle har et stort ansvar for å nå målene i nullvisjonen, fortsetter Tangstad-Holdal.

– Vi må slutte å klappe oss selv på skuldrene og skryte av at vi har de tryggeste veiene i Europa. For fortsatt har vi over 1000 km med høytrafikert vei som ikke er sikret som møtefrie veier. Så langt i år har over 50% av dødsulykkene skjedd i møteulykker. Vi får rapporter om vedlikeholdsetterslep i fylkeskommunene som går på sikkerheten løs, og nylig rapporterte Staten vegvesen om lag 5300 riks- og fylkesvegbruer som har skader med «vesentleg konsekvens» for trafikksikkerheten. Rustet opp og skadet rekkverk er hovedårsaken. Det er vel 17.000 bruer på riks- og fylkesvegnettet i landet.

Flere samarbeidstrafikanter

– Vi behøver at flere kjører innenfor fartsgrensen, bruker bilbelte, kjører rusfritt, legger bort distraksjoner og er uthvilte når de beveger seg ut i trafikken. Dette gjelder alle trafikantgruppene. Veitrafikken blir stadig mer komplisert, med flere typer trafikanter i samme trafikkmiljøet. Derfor må vi være oppmerksom og samarbeidet bedre. Legg bort stress og sinne, det tjener ingen når du skal fram i trafikken, sier Tangstad-Holdal.

Råd i trafikken

Geirr Tangstad-Holdal kommer med følgende råd til trafikantene som skal ut i sommertrafikken:

  1. Kjør alltid etter forholdene og bestandig innenfor den gjeldende fartsgrensen på stedet.
  2. Når du merker du er sliten eller trett, stopp og ta gode pauser. Sov om nødvendig! Å være uthvilt som sjåfør er avgjørende for din egen og medtrafikantenes sikkerhet. 18 timer uten søvn tilsvarer 0,5 i promille. 24 timer uten søvn tilsvarer 1 i promille
  3. Sikre lasten godt. Løse gjenstander i bilen kan fort bli til drapsvåpen ved nødvendig og brå oppbremsning.
  4. Sjekk bilen før du drar ut på langtur. Både tekninsk kjøretilstand og lufttrykk i dekkene.
  5. Ikke forstyrr føreren – mobil, radio og andre distraksjoner må andre enn føreren ta seg av! 
  6. Og husk, det er bedre å komme noen sekunder senere fram, enn å ikke komme fram!

Les også på nrk.no: Verste ulykkesdag på vegen på åtte år