Stuss hekken – bidra til å holde skoleveien trygg

Har eiendommen din hekker og busker ut mot gang- og sykkelveg? Da er du ansvarlig for å klippe.

– Det nærmer seg skolestart, og snart skal mange tusen skolebarn over hele landet ferdes langs gang- og sykkelveger. Bidra til å gi dem en trygg skoleveg, sier prosjektleder Tor Skårland i Statens vegvesen.

Foto over: Som grunneier er det ditt ansvar å klippe hekker og busker som vender mot offentlig veg, slik at der er forsvarlig sikt. Foto: istockphoto

Han oppfordrer på det sterkeste alle til å bidra i dette trafikksikkerhetsarbeidet.

– Vi er alle en del av samfunnsansvaret det er å ferdes i trygt trafikken, hver dag hele året. Dette gjelder både vegmyndighet, kjørende, syklende, gående, myke trafikanter i alle aldre, og grunneiere med eiendom ut mot vegen. Hvis vi alle gjør vårt bidrag, blir vegen tryggere for alle. Det er i vår alles interesse, som samfunn.

– Velg å være en god rollemodell, og gjør ditt for at skolevegen blir trygg. 15 personer mistet livet på norske veier i juli. Dette er fire flere enn i fjor. Så langt i år har 67 omkommet i trafikken. Det er to flere enn på årets sju første måneder i fjor. Hvis vi alle bidrar med vårt, øker det sjansen for at vi får færre drepte og hardt skadde på norske veger. Vi har ingen flere å miste, appellerer Skårland. 

Slik er reglene

Om du eier eller disponerer en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei, har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot veikryss. 

Du må sørge for at gjerder og beplantning er så lav at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din.

Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelvei, må høyden på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen.

Det må være 3 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 3 meter inn i avkjørselen din, skal du kunne se midten på gang- og sykkelveien 30 meter til hver side. Merk at frisiktsonen bør være over 30 meter hvis gang- og sykkelveien heller og syklistene holder høy fart.

Når avkjørselen din munner ut i veien

Hvis avkjørselen din munner ut i veien, må hekk og gjerde ikke være høyere enn 0,5 meter over gateplan. Du kan også flytte hekk og gjerde utenfor frisiktsonen. Frisiktsonen er merket med rødstiplet strek.

Det må være 4 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at du skal kunne se veien når du står 4 meter inn i avkjørselen din.

Så langt skal du se

Hvor langt du skal kunne se til hver side, avhenger av fartsgrensen. Er fartsgrensen 30 km/t skal du kunne se veien 20 meter i begge retninger. Avstanden øker med fartsgrensen:

Ved 40 km/t skal du kunne se veien 30 meter i begge retninger.

Ved 50 km/t skal du kunne se veien 45 meter i begge retninger.

Ved 60 km/t skal du kunne se veien 70 meter i begge retninger.

Ved 70 km/t skal du kunne se veien 90 meter i begge retninger.

Når du har trær ut mot veien

Hvis du har trær ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei, må ikke greinene henge lavere enn 5 meter over veibanen.

Over fortau og gang- og sykkelvei må ikke greiner henge lavere enn 3 meter. Eieren av trærne er også ansvarlig for å fjerne greiner som faller ned.