Støtputebil hindret alvorlig ulykke

Natt til fredag den 11. november var det en trafikkulykke i et arbeidsområde i Agder.
Medlem av Trafikksikkerhetsforeningen, V&T entreprenør AS sikret arbeidsområdet og veiarbeiderne med en støtputebil. Det kunne blitt en tragisk trafikkulykke om ikke vegarbeidsområdet var sikret!

Foto over: Støtputebilen som ble påkjørt. Foto: V&T Entreprenør AS.

-Nok en gang blir man påminnet om hvor farlig det kan være å jobbe ute på veien, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen. Det er en påminnelse til alle trafikantene om at vi må være oppmerksom når vi beveger oss ut i trafikken, og ha 100% fokus på trafikken!

De såkalte putebilene tåler kollisjoner i stor fart, og har en viktig funksjon på norske veier. Støtputebil/TMA benyttes på flerfeltsveg der fartsgrense er mer enn 60 km/t eller andre områder der ekstra sikring av arbeid og utstyr er nødvendig.

En støtputebil er som regel en lastebil eller et chassis påmontert en støtpute og en lystavle med blinkende lys og lyspil. Den brukes som beskyttelse ved arbeid på veg, i forbindelse med ulykker og lignende. Støtputa og lystavla heves og senkes som regel hydraulisk.

Det ble denne gangen heldigvis kun materielle skader og alle involverte ble tatt godt hånd om etter ulykken.