Stor fest i vest da ministeren åpnet trafikksikker E39 Svegatjørn-Rådal

Jubelen var stor da samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet ny E39 mellom Os og Bergen med båtbyggerøks fra Os.

Foto over: Samferdselsminister Nygård kutta snoren med en båtbygger-øks fra Os.

Statens vegvesen bød på 100 prosent 17. mai stemning med glade barn, feiende janitsjarmusikk, og bunadskledde jenter på Kolskogen i Os kommune den siste dagen i oktober. Os musikkforening fremførte en energisk fanfare, mens stramme musikanter fra Nordnes bataljon fyrte av en kraftfull trommevirvel.

– Å åpne ny vei er alltid en festdag, men vi gjør ikke dette for moro skyld. Når vi bygger nye veier, vedlikeholder eller utbedrer, er det for at det skal bli tryggere og gi et bedre tilbud på en eller annen måte. Nettopp det skjer på denne strekningen fra i dag, sa samferdselsminister Nygård.

– Å åpne ny vei er alltid en festdag, men vi gjør ikke dette for moro skyld. Når vi bygger nye veier, vedlikeholder eller utbedrer, er det for at det skal bli tryggere og gi et bedre tilbud på en eller annen måte. Nettopp det skjer på denne strekningen fra i dag, sa samferdselsminister Nygård.

Under arrangementet var det taler fra Assisterende Statsforvalter i Vestland Kjell Kvingedal, Fylkesordfører Jon Askeland og Ordfører i Bjørnafjorden Trine Lindborg. Vegdirektøren var representert ved Ove Myrvåg. Os Mannskor skapte høytidelig ramme og Myrna & Tom Tom laget gladstemning for unge og gamle.

Trafikksikker veg

Syv år har det tatt å bygge det nye vegsystemet mellom Bergen og Os. Mandag åpnet statsråden en trafikksikker møtefri veg med midtrekkverk, og god framkommelighet.

Åpningen av den nye vegen er godt nytt for trafikken mellom Os og Bergen. Reisetiden kuttes med 17 minutter. Samtidig slipper naboene til den gamle europavegen gjennomgangstrafikken. I sum har trafikken vært mer enn 15.000 biler på dagens veger mellom Os og Bergen.

Mange hadde møtt opp for å få med seg vegåpningen.

Enorm tidsbesparelse på 20 kilometer

Assisterende vegdirektør Ove Myrvåg sa det er uvanlig at en veiutbygging på om lag 20 kilometer halverer reisetiden.

– Tidsbesparelsen fra gammel til ny veg sier naturligvis mye om den gamle veien. Det er en typisk vestlandsvei som nå får sin avløsning, sa Myrvåg i sin tale.

Vegvesenet har beregnet at 12.000 av disse kjøretøyene vil ta den nye motorvegen, mens mellom 2000 og 3000 vil kjøre på tidligere E39. På fylkesvegen over Fanafjellet vil trafikken synke til om lag 1000 biler i døgnet.

Statsråden åpnet vegen med en båtbyggerøks som brukes i den tradisjonsrike båtbyggingen av Oselvar i Bjørnafjorden kommune.

Norges lengste tunnel med 100 km/t

E39 Svegatjørn–Rådal var, da det ble utlyst i 2014, Hordaland fylke sitt største veganlegg i historien. Anlegget består av 18 kilometer ny firefeltsveg, med totalt fire nye tunneler med doble tunnelløp. Lyshorntunnelen er med sine 9,3 kilometer Norges lengste tunnel med fartsgrense 100 kilometer i timen.  Det betyr at det er sprengt åtte nye løp med en totallengde på 28,7 kilometer. Verdens lengste tunnel, Lærdalstunnelen, er til sammenligning 24,5 kilometer. Tunnelene er blant de tryggeste i Europa, fylt opp med sikkerhetsutstyr, kamera og nødutganger for hver 250 meter.

Fra mandag 31. oktober kan trafikantene se frem til redusert reisetid mellom Os og Bergen og redusert kø i Laguneområdet og Skjoldskiftet. I tillegg vil alle som bor langs Osvegen i dag oppleve en bedring i nærmiljøet når trafikken føres over på ny E39

Fakta om prosjektet:

Lengden på E39 er 16,2 kilometer og på rv 580 er den 2,2 kilometer. Det er bygd to kilometer ny fylkesveg med gangveg og prosjektet har bygget 2,4 km ny gangveg. Det er bygd syv broer, en undergang og portaler, i alt i 15 tunnelåpninger.