Stiftelsesmøte til TSF

Den 17. august 2016 ble Trafikksikkerhetsforeningen stiftet i Åndalsnes.
En egen forening for de som er opptatt av trafikksikring og trygge trafikkmiljø er etablert.

  • TSF er en tverrfaglig og frittstående interesseorganisasjon for virksomheter og foreninger i Norge som arbeider innenfor området trafikksikring.
  • TSF skal jobbe for å øke kunnskapen og det faglige nivået blant sine medlemmer og i bransjen generelt.
  • TSF skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen for tap av liv og varig personskade i trafikken.
  • TSF skal være aktiv gjennom påvirkning til økte bevilgninger på tryggere trafikkmiljø for alle trafikanter.

Det var i forbindelse med Rekkverkkonferansen i Åndalsnes den 17. august 2016, at en helt ny forening så dagens lys. Trafikksikkerhetsforeningen skal videreføre en lignende konferanse som omfatter Tryggere trafikkmiljø og veisikring.