Stenger 14 fagverksbruer i tre

Statens vegvesen har besluttet å stenge 14 fagverksbruer i tre, i påvente av at årsaken til brukollapsen på fylkesvei 254 på Tretten blir klar.

– Et døgn etter at Tretten bru på fylkesvei 254 kollapset, er årsaksforholdet fortsatt uavklart. Etter å ha vurdert situasjonen i dag, har vi kommet til at vi må stenge 14 tilsvarende fagverksbruer inntil til vi vet mer om årsaken, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.


– Jeg synes det virker fornuftig at Statens vegvesen nå følger føre var-prinsippet og stenger de tilsvarende bruene, fram til de vet mer om årsaken til kollapsen. Det viktigste nå er å ta vare på sikkerheten. Det skal være trygt å ferdes på norske veier, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.


Disse bruene blir stengt

De totalt 14 fagverksbruene i tre ligger i Viken fylke (8), Innlandet fylke (5) og Nordland fylke (1).

FylkeKommuneBrunavnÅpnetVedlikeholds-ansvarlig
VikenFredrikstadMoumbekken bru2014Statens vegvesen
VikenIndre ØstfoldBliksland bru2017Viken fylkeskommune
VikenEidsvollStatsrådveien bru2011Statens vegvesen
VikenEidsvollSundbyveien bru2011Viken fylkeskommune
VikenEidsvollFjell-Leet bru2011Statens vegvesen
VikenEidsvollBlakkesrud bru2011Statens vegvesen
VikenEidsvollSletta bru2011Statens vegvesen
VikenKongsbergMajorplassen bru2016Statens vegvesen
InnlandetStor-ElvdalFv. 2188 Evenstad bru1996Innlandet fylkeskommune
InnlandetEidskogSkubbergsenga bru (overgangsbru over rv. 2)1997Statens vegvesen
InnlandetÅsnesFv. 206 Ny Flisa bru2003Innlandet fylkeskommune
InnlandetKongsvingerE16 Norsenga bru2017Statens vegvesen
InnlandetVangE16 Tveit bru2020Statens vegvesen
NordlandGraneSkytebanen bru2019Statens vegvesen

Stengningene trer i kraft så raskt som mulig.

Får konsekvenser

Stengningene vil få trafikale konsekvenser i de aktuelle områdene.

– Det beklager vi, men slik vi vurderer situasjonen nå, har vi ikke noe annet valg. Sikkerheten har førsteprioritet, sier vegdirektøren.

– Stengningen vil ha store negative konsekvenser for folk og næringsliv, og jeg har full forståelse for at situasjonen er krevende. Nå vil vi be Statens vegvesen se på muligheter for tiltak, slik at trafikken kan flyte best mulig fortest mulig, sier samferdselsministeren.

Beslutningen støttes av Innlandet og Viken fylkeskommuner.

– Vi håper å kunne åpne bruene igjen så raskt som mulig, men det vil blant annet avhenge av når vi vet mer om årsaken til brukollapsen på Tretten, sier Hovland.

Omkjøringer vil bli skiltet. Trafikantene bes følge med på trafikkinformasjon fra Statens vegvesen.

En fagverksbru består av et system av tre- eller stålstaver som koples sammen til et fagverk som bærer brudekket.

Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune har bedt SINTEF granske brukollapsen på Tretten, og hendelsen skal også etterforskes av politiet.

Trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
• Vegvesen.no/trafikk
• Tlf. 175
• Vegtrafikksentralen sør på Twitter
• Vegtrafikksentralen øst på Twitter