Statens vegvesen og Bane NOR signerte samarbeidsavtale om Fellesprosjektet Arna-Stanghelle

– Bransjen og samarbeidspartnerne vil møte en felles byggeherreorganisasjon, understreker prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad (05.05.2022).

Bilde over: Prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad er svært fornøyd med løsningen som Bane NOR og Vegvesenet har kommet frem til og tror den vil ha store fordeler (Foto: Sunniva L. Seterås, Statens vegvesen).

Etter seks år med planlegging ble megaprosjektet belønnet med godkjent statlig reguleringsplan 1. april i år. 

Prosjektet skal gi trygg transport, redusert reisetid, samt økt kapasitet og pålitelighet. Dette vil ha stor betydning hovedkorridoren for veg og bane mellom øst og vest i Norge.

– Vi er i gang med sentrale prosesser frem mot byggestart og en av dem er samarbeidsavtalen mellom etatene som ble signert på styremøte onsdag kveld, forteller Sælensminde Erstad.

Avtalen ble signert av utbyggingsdirektørene Kjell Inge Davik fra Vegvesenet og Stine Undrum fra Bane NOR. Avtalen gjelder til prosjektet er overlevert.

En byggherre for veg og bane med sterk kompetanse

– Selv om Statens vegvesen er prosjekteier i dette fellesprosjektet, er vi opptatt av å formidle til alle fremtidige samarbeidspartnere for prosjektet at de vil møte en felles byggherre. Prosjektorganisasjonen består av ressurser fra både Bane NOR og Statens Vegvesen, og disse vil ha ansvar for å bygge både veg og bane, understreker Davik.

Prosjektet er svært fornøyd med løsningen som Bane NOR og Vegvesenet har kommet frem til og tror den vil ha store fordeler.

– Dette fellesprosjektet er en unik mulighet for læring og erfaringsoverføring mellom våre to organisasjoner, begge med betydelige fagmiljø og kompetanse. Løsningen med en felles byggherre vil komme bransjen, prosjektet og de som jobber i det til gode, sier Undrum.

Prosjektet er etablert med en prosjektorganisasjon under ledelse av prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad i Statens vegvesen. Det er etablert et prosjektstyre med representanter fra de to organisasjonene. Prosjektstyret består av utbyggingsdirektørene og lederne for utbyggingsområdene i Statens vegvesen og Bane NOR, Kjartan Hove og Hans-Egil Larsen.

Rekruttering og markedsfokus

Tiden fremover skal benyttes til å bygge opp en prosjektorganisasjon og ha dialog med markedet.

– Vi har allerede en god prosjektgruppe med representanter fra begge organisasjonene. Vi har ingen dublerende funksjoner og hver enkelt har ansvar for både veg og bane i prosjektet. Framover skal vi rekruttere og fortsette å bygge et sterkt samlet lag, understreker prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad.

Prosjektet vil etter hvert skape flere nye arbeidsplasser i regionen.

Holder på oppstartsdatoen

– Vi har satt 2024 som oppstartsdato for prosjektet, og den holder vi på. Prosjektet skal likevel få en investeringsbeslutning og et stortingsvedtak før vi kan sette spaden i jorden, understreker Sælensminde Erstad.