Foto: Hedda Vikan Seljeseth/Statens vegvesen

Statens vegvesen kontrollerte over 45 000 lette kjøretøy langs vegene i 2022

Over halvparten av de lette kjøretøyene som ble stoppet i kontroll i 2022, fikk både bruksforbud og mangellapper eller gebyr.

Ved utgangen av desember 2022 hadde Statens vegvesen stoppet 45 772 lette kjøretøy i kontroller langs veien. Av disse fikk 7404 bruksforbud, 897 ble anmeldt for grove feil og mangler, mens i alt 27 628 fikk mangellapper eller gebyr.

– Når de fleste av de vi stopper får en reaksjon, viser det hvor målrettet kontrollene våre er. Å luke ut flest mulig av de kjøretøyene som ikke bør være på vegen er målet vårt. Vi konsentrerer oss om de som har feil eller mangler. Dette gjør at de som har alt i orden får kjøre videre uten å bli stoppet og sparer dermed tid, sier avdelingsdirektør Kjetil Wigdel i Statens vegvesen.

Husk å sikre lasten og sjekk lysene

De feilene som oftest går igjen er at bilen eller tilhengeren er lastet med for mye vekt, lasten er ikke forsvarlig sikret, og feil med lys. Også slitte dekk uten tillatt mønsterdybde er noe kontrollørene ofte ser i kontroller.

– Det er viktig å huske at både bilen og tilhengeren har en maksimal vekt som er tillatt. De nye elbilene er tunge i utgangspunktet, og kan dermed ikke ha så mye last. Også tilhengere har en maksimal tillat vekt. Det er derfor lurt å sjekke vognkortet for å se at du faktisk kan kjøre den tilhengeren med førerkortet ditt, sier Wigdel.

Det er viktig at du sikrer lasten når du kjører, slik at du unngår at den faller av. Lysutrusting på både bil og tilhenger må også sjekkes, spesielt i vinterhalvåret hvor det snør og er mørkt ute. De siste årene har det blitt mer vanlig med LED-lys på biler og tilhenger, noe som kan gi utfordringer.

– Siden LED-lys ikke avgir varme, smelter heller ikke snøen som legger seg over. Det kan da oppstå farlige situasjoner i trafikken, da bilistene som kommer bakfra kan ha problemer med å se bilen foran. Skal du kjøre langt er det lurt å ta noen pauser underveis for å sørge for at lys på både bil og tilhenger er synlig for andre trafikanter, sier Wigdel.

Kontroller uten at du merker noe

Langt flere enn de 45 772 som ble stoppet for kontroll ble kontrollert, men det merket ikke førerne noe til.

– Skiltskannere bidrar til mer effektive kontroller og at trafikantene kommer raskere fram. Våre skiltskannere gjør det mulig å kontrollere biler i løpet av et mikrosekund. På så kort tid får vi selvsagt ikke gjennomført en fullstendig kontroll av bilen, men vi sjekker blant annet om den er EU-godkjent og dermed har det mest trafikksikre i orden, at bilen er forsikret, ikke har utestående mangellapper og ikke er meldt stjålet, sier Wigdel.

Vegvesenet gjennomfører også kontroller langs vei der de kontrollerer det som ikke blir avslørt av skiltskannerne, som for eksempel dekk, vekt, feilsikring av last, lysutrustning, vognkort og førerkort.