Statens vegvesen hjelper entreprenører som sliter på grunn av krigen

Statens vegvesen ønsker å hjelpe sine entreprenører i en krevende situasjon som skyldes krigen i Ukraina.

Statens vegvesen er blitt kjent med at enkelte entreprenører i vinterdriften har fått, eller kan få, problemer med likviditeten.

Foto over: Statens vegvesen hjelper entreprenører som på grunn av krigen i Ukraina har fått økonomiske utfordringer. Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen

Statens vegvesen har hatt dialog med Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) om tiltak mot usikkerheter og utfordringer vi ikke har full oversikt over, verken på kort eller lang sikt.

– Send dokumenterte krav

– Det er viktig at vi sikrer forutsigbarhet og likebehandling på en profesjonell måte, innenfor kontraktenes rammer. Det er kontrakten som regulerer kontraktsforholdet, deriblant risikofordeling, endringer og lønns- og prisstigning (LPS). Dette er mekanismen som begge kontraktsparter må forholde seg til på en profesjonell måte, sier Bente Johnsen Aase, avdelingsdirektør for kontrakt og marked Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Dersom det oppstår situasjoner som utfordrer kontraktens forutsetninger og som kan gi grunnlag for bristende forutsetninger, må dette konkret tas opp i den enkelte kontrakt ved å sende dokumenterte krav, legger hun til.

Dette kan vi tilby

– Vi kan tilby følgende løsning: LPS beregnes etterskuddsvis, men vi vil for driftskontrakter gi adgang til å fakturere akonto på LPS som skal reflektere LPS-konsekvensen i perioden. Vi har dog ikke mulighet til å utbetale noen form for forskudd, sier Aase.

Dette betyr at vi gir adgang til at våre kontraktspartnere allerede nå kan foreta en akontoavregning for LPS for første kvartal 2022 med inntil 

¤ kr. 2,50 per kjørte brøytekilometer 

¤ kr. 1,25 per minutt på strøing 

for inneværende vinterperiode fra om med 1.januar 2022 og frem til hittil i år. Satsene er foreslått på bakgrunn av god dialog med og innspill fra EBA. 

Dette må avregnes mot den faktiske LPS-notaen for samme kvartal. Dersom akonto-notaen overstiger den reelle LPS-notane, skal det resterende avregnes på første mulige faktura på gjeldende driftskontrakt etter tidspunkt for faktisk LPS-nota, sier Aase.

– Håper dette vil hjelpe, følger situasjonen tett videre

Hun presiserer at denne løsningen utelukkende gjelder for riksveger. For felleskontrakter må entreprenørene beregne brøytekilometer for riksvegandelen. 

– Det er en forutsetning for denne løsningen er at entreprenørene uavkortet utbetaler dette, så snart som mulig, til den eller de som utfører vinterdrift. 

– Vi håper med dette at entreprenørbransjen opplever vår løsning som et bidrag til å avhjelpe situasjonen. Vi følger situasjonen tett, og vurderer løpende hvilke muligheter og tiltak som kan bli nødvendige å iverksette, avslutter Bente Johnsen Aase, avdelingsdirektør for kontrakt og marked Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.