Statens vegvesen har inngått Norgeshistoriens største samferdselskontrakt

Nå er OPS-kontrakten for Sotrasambandet med Sotra Link AS inngått. Kontrakten har en verdi på 19,8 milliarder kroner.

Kontrakten for Sotrasambandet ble tildelt i september fjor. Sotra Link AS skal finansiere, prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år etter trafikkåpning i 2027.  

Foto over: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland inngikk rekordkontrakten på vegne av Statens vegvesen. Kontraktsigneringen fant sted digitalt. Foto: Caroline Maria Nilsen/Statens vegvesen

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland inngikk kontrakten på vegne av Statens vegvesen.  

– Det var en stor glede å signere kontrakten for nytt Sotrasamband. Både kontraktsverdi, kontraktsform og kompleksitet er eksepsjonell. Nå ser vi fram til at anleggsarbeidet kommer i gang for fullt fra neste år, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. 

Den største kontrakten som ble tildelt i EU i 2021 

Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik er svært fornøyd med at OPS-kontrakten nå er signert og at byggingen kan starte. 

– Dagen i dag markerer en viktig milepæl for nytt Sotrasamband. Det er mange som har ventet lenge på dette prosjektet og nå skal vi i gang med bygging. Ved trafikkåpning i 2027 kan vi glede oss over et nytt, trafikksikkert og effektivt vegsystem med sammenhengende gang-og sykkeltilbud.  

Kontrakten er den største enkeltkontrakten som er inngått av Statens vegvesen opp gjennom alle tider, og den største kontrakten som ble tildelt i EU i 2021. Totalrammen for prosjektet er 23,1 milliarder 2022-kroner, inklusive forberedende arbeider som har pågått siden 2018. Byggetiden er fem år.  

Stolte over å ha fått kontrakten  

OPS-selskapet Sotra LinkAS er eid av tre internasjonale selskaper. Den australske investeringsbanken Macquarie Group Ltd, med hovedkontor i Sydney har 70 prosent eierandel. Det Sør-Koreanskebyggingeniørfirmaet SK ecoplant Co. Ltd har 20 prosent eierandel og det italienske industrikonsernet WebuildS.p.A er inne med 10 prosent ​på eiersiden.  

Christopher M. Bjerke er administrerende direktør i Sotra Link AS, og skal lede OPS-selskapet på vegne av eierne gjennom kontraktsperioden. Bjerke forteller at de nå gjør seg klare for detaljprosjektering og anleggsstart.  

–Takket være et usedvanlig godt samarbeid med Statens vegvesen har vi allerede nå, før kontraktsignering, avklart og løst mange av de klassiske utfordringene som ellers dukker opp i store anleggsprosjekter. Det har også vært meget inspirerende å jobbe tett med så mange dyktige personer i Sotra Link konsortiet. Fremover blir det detaljprosjektering og jeg gleder meg til byggestart i 1. kvartal 2023, sier Christopher M. Bjerke, administrerende direktør i Sotra Link AS.  

Mark Bradshaw, Global sjef for infrastrukturinvesteringeri Macquarie Capital, den største aksjonæren i Sotra Link, uttalte følgende etter signeringen: 

– Vi er utrolig stolte over å være en del av Sotra Link-konsortiet, og å bidra med leveransen av et så betydelig infrastrukturprosjekt i Norge. Vi forstår at dette er noe folk har ventet lenge på. 

Prosjektsjef og tilbudsleder for Statens vegvesen Arve Tjønn Rinde forteller at tilbudsprosessen har vært meget konstruktiv. 

– Alle tilbyderne har bidratt til utvikling av OPS-modellen og bidratt aktivt med å foreslå endringer som har redusert risiko og kostnad. Spesielt er vi imponert over Sotra Link AS sin vilje til å finne gode løsninger innen finans. Her har tilbudsteamet virkelig arbeidet godt og fått på plass solide finansielle støttespillere som totalt sett er årsaken for at vi i dag har inngått denne kontrakten innenfor rammene gitt i stortingsproposisjonen. Det gir, i tråd med ett av våre toppmål, «mer for pengene», sier en stolt prosjektsjef. 

Om prosjektet: 

  • I Prop. 1 S (2014–2015) ble det varslet at regjeringen ville be Statens vegvesen om å starte planlegginga av tre prosjekt for gjennomføring som OPS-prosjekter.  Rv 555 Sotrasambandet var ett av disse.
     
  • Nytt Sotrasamband omfatter bygging av 9,4 km firefelts vei fra kryss med fv. 562 ved Storavatnet i Bergen til kryss med fv. 561 ved Kolltveit i Øygarden kommune, hvor av 4,6 kmveg i toløps-tunnel. Prosjektet inkluderer også ny firefelts bru på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelvei. Det nye vegsystemet får egne felt og ramper for kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelveg. Det skal bygges ny innfartsparkering og kollektivterminaler på Straume og Storavatnet. Også tre mindre bruer inngår i prosjektet. 
  • Arbeidsfellesskapet som skal bygge Sotrasambandet består av spanske FCC (35%), italienske Webuild (35%) og Sør-Koreanske SK ecoplant (30%), med bistand fra de norske rådgiverbedriftene Multiconsult og Norconsult samt sveitsiske PINI.Drift og vedlikehold vil bli utført av det ungarske selskapet Intertoll.