Statens vegvesen fortsetter å sikre E39 i nordre del av Åsane

Statens vegvesen fortsetter jobben med å montere nye rekkverk på E39 fra Vågsbotn til Klauvaneset/Nordhordlandsbrua.

Tidligere har vi gjort tilsvarende arbeid ved Hylkje, og senere skal vi gjøre det ved Vikaleitet.

Nå er det den 1,5 kilometer lange strekningen fra kryss Breisteinvegen til kryss Hylkjevegen det handler om.

Beboere er allerede varslet

Følgende SMS er sendt ut til beboere i et bredt felt langs arbeidsområdet:

«Melding fra Statens vegvesen: På E39 fra kryss Breisteinvegen til kryss Hylkjevegen skal vi rive eksisterende rekkverk og montere nytt. Arbeidet finner sted klokken 22.00 – 06.00 fra og med søndag kveld 15. januar til og med 15. februar. Rekkverket skal byttes på begge sider av vegen. Det blir manuell trafikkdirigering. Vi beklager ulempene dette medfører. Med hilsen Statens vegvesen».

Alle skal hjem til noen

Dette er TS-tiltak (trafikksikkerhet) langs en vegstrekning med gjennomsnittlig døgntrafikk på 19.800. Det er dette som kalles årsdøgntrafikk (ÅDT). Av dette er 14 prosent, eller 2772, lange kjøretøy (tungtrafikk).

 – Vi gjør stadig tiltak ute på vegen for å bedre tryggheten for trafikantene. Hver for seg er tiltakene kanskje ikke så synlige, og de er heller ikke de mest kostbare, men over tid bidrar de til å redusere risikoen for ulykker og alvorlige hendelser, eller minske skadene når en ulykke har skjedd. Gode rekkverk er en viktig del av dette. Vår nullvisjon for drepte og hardt skadde er målet, og ulykkestallene siste år viser at det er nødvendig å holde trykket oppe på trafikksikkerhetsarbeidet. Alle skal hjem til noen, og vi har ingen flere å miste, sier kontrollingeniør Franz Javier Irala Peducassé i Statens vegvesen. 

Dette er drift og vedlikehold

Vegdrift er alt det vi i Statens vegvesen hver dag gjør for å ta vare på det vi har, for å holde riks- og europavegnettet åpent, trygt og framkommelig for trafikantene.

Drift er holde vegen åpen i dag, vedlikehold er sørge for at vi klarer det i morgen, slik at vi kan utføre vårt samfunnsoppdrag som er å gi trafikantene et trygt og forutsigbart framkommelig transportsystem også i framtiden.

– Statens vegvesen er klar over at vegarbeid kan være krevende for trafikantene, men da er det viktig å minne om at vi gjør det for dem. Vi forsøker å minimere ulempene for trafikantene ved å legge arbeidene til den tiden av døgnet da det er minst trafikk, avslutter Franz Javier Irala Peducassé.