Starter utbedringsarbeidene av Nesvegen i Ringsaker

Utbedringsarbeidene fører til at det blir redusert fremkommelighet på fylkesveg 212 Nesvegen fra uke 36, melder Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

Det er på strekningen mellom Nerlien og Stavsjø hvor det vil pågå arbeider. På deler av denne strekningen vil det bli skiftet ut masser og skiftet noen stikkerenner. I tillegg vil det første laget med asfalt bli på strekningene som blir masseutskiftet.

– Vi har dessverre ikke penger til å utbedre hele strekningen mellom Nerlien og Stavsjø, men de dårligste partiene vil bli utbedret. Dette vil heve standarden på vegen betraktelig, sier prosjektleder Tom Erik Olstad i Innlandet fylkeskommune.

Redusert fremkommelighet i høst

Dobloug Entreprenør AS vil på oppdrag for Innlandet fylkeskommune starte utbedringsarbeidene på Nesvegen i løpet av  uke 36.

– Selve utbedringsarbeidene i år vil pågå et par måneder. I denne perioden vil det være redusert fremkommelighet forbi anleggsområdene, fortsetter Olstad.

Den reduserte fremkommeligheten vil komme til syne med redusert hastighet, innsnevret kjørebane og lysregulering.

Arbeidene starter ved Nerlien og en vil jobbe seg mot Svasjø.

– Når strekningen mellom Stavsjø og krysset med fylkesveg 1706 Duengerhøgda skal utbedre, vil Nesvegen bli stengt for trafikk. Vi kommer tilbake med mer informasjon om stengeperioden, forklarer Tom Erik Olstad.  

Siste lag med asfalt i 2023

Olstad forteller masseutskiftingen på Nesvegen vil gjøres i år, men at sist lag med asfalt blir lagt i 2023.

– Det er i forbindelse med utbedringsarbeidene i høst at det er redusert fremkommelighet. Nesvegen vil fremstå som utbedret og uten redusert fremkommelighet i vinter selv om siste lag med asfalt først kommer neste år, sier Olstad avslutningsvis.