Starter strekningsmåling av fart på Kvikneskogen

Statens vegvesen starter strekningsmåling av fart (streknings-ATK) på rv.3 Kvikneskogen mot Trondheim og Kvikneskogen mot Oslo. Høy hastighet og mange ulykker de senere årene er årsaken til at man iverksetter trafikksikkerhetstiltaket. Strekningen vil bli åpnet mandag 29. august kl.13.00

Flere alvorlige ulykker de siste 10 årene

Det har vært to dødsfall og flere andre alvorlige ulykker på strekningen, der ulykkene ofte er knyttet til høy fart. 

– Vi har over tid målt høy gjennomsnittsfart på strekningen, noe som betyr økt risiko for ulykker, sier Jørgen Bysveen, nasjonal koordinator for automatisk trafikkontroll i Statens vegvesen. Dette gjør vi noe med, og håper at gjennomsnittsmåling av fart vil gi en jevnere og mer riktig hastighet, og dermed færre ulykker.

Det har vært 15 trafikkulykker med personskade på strekningen de siste 10 årene. Av disse er det to ulykker med en drept i hver. Strekningen har en fartsgrense på 80 km/t, og er 14 km lang.

Antallet drepte og hardt skadde halveres med strekningsmåling av fart

Streknings – ATK har vist seg å ha god effekt på andre sammenlignbare strekninger, og er et viktig verktøy i arbeidet med å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken, i samsvar med nullvisjonen.

Analyser fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at tallet på drepte og hardt skadde blir halvert på strekninger med streknings-ATK (gjennomsnittsmålinger) og at effekten holder seg i flere kilometer etter selve fartskontrollsonen.

ATK strekningsmåling må ikke bli en hvilepute og erstatning for permanente sikkerhetstiltak på våre høytrafikerte og trafikkfarlige veger, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.

– Det er viktig at slike trafikksikkerhetstiltak blir en midlertidig sikring på våre høytrafikerte og trafikkfarlige veger, inntil vi får på plass permanente sikkerhetsbarrierer, som vi vet har opp mot 100% reduksjon i antall drepte og hardt skadde med over 50%. Det er hva nullvisjonen handler om, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.

Endelig åpning

Strekningen var planlagt å åpne tidligere i år, men i mars ble det oppdaget en alvorlig skade på Estensmo bru. Dermed ble det i stedet nedsatt fartsgrense og regulering med lyssignal. Nå er brua reparert, og strekningen kan åpne mandag. Skiltene vil da bli avdekket og strekningen tas i bruk.

Et samarbeid mellom politiet og Statens vegvesen

Det er Statens vegvesen som sørger for oppsett og drift av fotoboksene, og fotografering av overtredelsene. Politiet har ansvaret for å følge opp de straffbare forholdene som blir avdekket.

Podkasten «Snakk i vei» om fotobokser som redder liv

Lytt gjerne til Vegvesenets podkast Snakk i vei: Fotobokser står mer på enn før – og det for å redde liv!