Skifter rekkverksender på E18 for bedre trafikksikkerhet

Statens vegvesen skifter ut ender på siderekkverket langs E18 Trollbergtjern-Melleby i Indre Østfold. De nye endeavslutningene skal redusere skader på biler og mennesker ved utforkjøring.

Foto over: Statens vegvesen etablerer energiabsorberende rekkverksender på E18 i Indre Østfold. (Foto: Yanek José Brunsell / Statens vegvesen)

– De gamle rekkverksendene som er ført ned i bakken, blir byttet ut med det vi kaller energiabsorberende endeavslutninger, sier byggeleder Lars Frode Christiansen i Statens vegvesen.

Det har vist seg at den gamle typen endeavslutning som går ned i bakken, kan føre en bil som treffer den, ut i sideterrenget.

– De nye endeavslutningene gjør at bilen stopper når den treffer rekkverksenden. Det er med på å redusere faren for alvorlige konsekvenser om en er så uheldig å treffe en rekkverksende ved ei utforkjøring, forklarer Christiansen.

Skifter ut 20 rekkverksender

På den 3,4 kilometer lange strekningen mellom Trollbergtjern og Melleby skal Veisikring AS skifte ut 20 rekkverksender på oppdrag for Statens vegvesen.

Utskiftingsarbeidet som startet  20. juni, skal pågå fram til 30. juni. Arbeidstida er mandag til torsdag, kl. 07:00 – 20:00. 

Hastigheten er satt ned til 50 km/t, og på grunn av stor trafikkmengde på E18 er det manuell trafikkdirigering forbi anleggsstedet. Arbeidet kan stedvis medføre generende støy for de som bor langs vegen. 

Statens vegvesen ber trafikantene følge trafikkdirigentenes anvisninger og ta hensyn til de som jobber langs vegen.