Skader og mangler på 2000 rekkverk

Broer nedprioriteres når Statens vegvesen skal bruke 135 milliarder på riksveinettet. Men Vegvesenet for­sikrer at trafikk­farlige skader og sårbarheter skal prioriteres, skriver VG.

I høst avdekket VG at mange av landets broer ble stående med alvorlige skader i årevis. Samtidig avslørte granskingen mangelfull inspeksjon og registrering av broer over hele landet.

Statens vegvesen slo selv fast at feil og mangler ved rekkverk hadde vært medvirkende årsak til 33 døds­ulykker det siste tiåret. En av disse var ulykken der Siri Tobiassen (16) og Henning Liuhagen (18) omkom i 2005.

«Antallet broer som har sårbarhet på rekkverk har økt fra 1397 til 1505 broer.»

Forfall for 15 milliarder
– Vi har god oversikt over teknisk standard og skader på rekkverk, samt hvilke brurekkverk som ikke tilfredsstiller dagens krav, skriver direktør Jane Bordal i Vegdirek­ toratet i en epost til VG.

Ruster opp for 135 mrd.
Vegavdelingsdirektøren skriver at et stort antall brorekkverk er skiftet ut og forbedret de siste årene. Samtidig besluttet Stortinget at vedlikehold av tunneler skal prioriteres de neste årene når riksveinettet skal rustes opp for 135 milliarder kroner. Forfallet på broer vil først bli prioritert etter 2023.
– Mesteparten av midlene til ved­likehold av broer og ferjekaier må derfor benyttes til akutte tiltak, skriver Bordal.

– Betyr en nedprioritering av broer også en nedprioritering av broer som har feil som øker risikoen for at ulykker blir dødelige?
– Vi prioriterer hele tiden utbe­dringer, reparasjoner eller andre tiltak ut fra faglig vurderinger og lokal kunnskap. Her blir de mest alvorlige feil og mangler tatt først, skriver Bordal til VG.

Les også: Broavsløringen: Solvik-Olsen kaller Vegdirektoratet inn på teppet