Sikter mot E39-konkurranse neste år

Nye Veier deler strekningen E39 Mandal-Lyngdal i to, og sikter mot konkurranse om utbygging til våren neste år. – Det er viktig å komme i gang for å bedre trafikksikkerheten på denne strekningen, sier adm. direktør Anette Aanesland.

Nye Veiers opprinnelige planer var å ta ut hele strekningen fra Mandalskrysset (Lindland) til Lyngdal øst (Herdal) i markedet allerede i september i år. På grunn av dramatiske prisøkninger på sentrale innsatsfaktorer i veibygging, ble konkurransen imidlertid utsatt på ubestemt tid. Nå deles altså denne strekningen i to, og den østlige delen klargjøres for å sendes ut i markedet neste år.

– Dette er en strekning som lenge har hatt status som prioritert for utbygging, og scorer godt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Vi forventer at priser på viktige innsatsfaktorer flater ut og går noe ned. Det gjør at vi ønsker å gå ut i markedet med dette prosjektet før neste sommer, sier Nye Veiers administrerende direktør, Anette Aanesland.

– Det er viktig å komme i gang for å bedre trafikksikkerheten på denne strekningen, sier adm. direktør Anette Aanesland i Nye Veier AS.

Aanesland forklarer at den omkring ti kilometer lange strekningen fra Mandalskrysset til Blørstad i mindre grad har store konstruksjoner sammenlignet med parsellen vestover fra Blørstad til Herdal. På sistnevnte strekning er det planlagt tunneler og en stor bru over elven Audna.

– Dette er en mindre kostnadskrevende og mindre komplisert strekning. Likevel er det, som alltid for Nye Veiers prosjekter, en del forutsetninger for at vi kan gå i bygging. Et nøkternt kostnadsnivå og forutsigbar finansiering er slike forutsetninger, legger hun til.

Dette betyr at Nye Veiers utbygging av ny E39  fortsetter vestover fra Mandalskrysset etter gjennomført konkurranse. Totalt er strekningen fra Mandalskrysset til Herdal i overkant av 25 kilometer lang. Fra Mandalskrysset til Blørstadkrysset er det 8,5 km, og tilførselsveien fra Blørstadkrysset til eksisterende E39 ved Tredal blir 3,5 km lang.