Seminar/workshop – TrygtHjemSammen 6. juni 2023

TrygtHjemSammen – seminar og workshop midlertidig sikring og arbeidsvarsling. 

på Radisson Hotel & Conference Center Oslo Airport den 6. juni 2023 fra kl 09:30 til 14:30.

Trafikksikkerhetsforeningen inviterer til seminar og workshop i forbindelse med midlertidig sikring og arbeidsvarsling.
Aktører fra Statens vegvesen, Nye Veier AS, UP, Vegtilsynet, MEF, Arbeidstilsynet og NHO er invitert til å delta.

Hovedmålet er å få samlet alle aktørene innne midlertidig sikring/arbeidsvarsling til innledninger og samtaler i grupper og plenum, og markere en felles start for kampanjen #trygthjemsammen 2023.

TSF hoveddel av kampanjen vil foregå i juni 2023.

Program