Seks omkom i veitrafikken i mars 2023.

17 personer mistet livet på norske veier i årets tre første måneder. Dette er seks flere enn i tilsvarende periode i fjor. Mer enn halvparten av de omkomne var unge mennesker. I mars omkom seks personer i trafikken.

Illustrasjonsfoto over: istockphoto/TSF

Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykkene.

– Fjorårets første kvartal hadde spesielt lave ulykkestall, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. I år ser vi en økning tilbake til nivået vi hadde før pandemien. Det som bekymrer mest, er at mange unge dør på veiene. Derfor er vi opptatt av å gi dem god føreropplæring slik at de er rustet til å ta gode og sikre valg i trafikken. I tillegg formidler vi viktig kunnskap gjennom målrettede kampanjer om fart og oppmerksomhet, sier hun.

Seks døde i Rogaland

Rogaland har vært hardest rammet i årets tre første måneder, med seks drepte i fem ulykker. I Troms og Finnmark omkom tre, mens det var to som døde i hvert av fylkene Møre og Romsdal og Viken. Fylkene Innlandet, Nordland, Vestland og Trøndelag hadde ett dødsfall hver.

Ingen har omkommet på veiene i Oslo, Agder og Vestfold og Telemark så langt i år.

Nesten halvparten av de omkomne i årets første måneder mistet livet i møteulykker. Illustrasjonsfoto: istockphoto/TSF

Halvparten av de omkomne i møteulykker

15 menn og 2 kvinner omkom i trafikken i årets tre første måneder, der nesten halvparten av ulykkene involverer unge menn. 12 omkom i personbil, og 10 av de 17 som er omkommet døde i ulykker med tungbil involvert.

Nesten halvparten av de omkomne i årets første måneder mistet livet i møteulykker, men det er også fire fotgjengerulykker. I mars ble to unge gutter drept da de kjørte ut i vannet i Rogaland, og få dager senere døde også en ung mann da han kjørte av veien i samme fylke.

Statistikk ved utgangen av mars (første kvartal):

2023*2022*20212020201920182017
17111424161618

*Foreløpige tall

Hold oppmerksomheten oppe i påsken

Vi er nå inne i påskehøytiden. Mange er på eller skal til fjellet. Det er fortsatt full vinter de fleste steder og varierende værforhold.

– Vi vil benytte denne anledningen til ytterligere å forsterke rådet om å være oppmerksomme i trafikken og avpasse fart og ferdsel etter forholdene, sier vegdirektøren.