Seks omkom i februartrafikken

Seks mistet livet på norske veier i februar. Fire flere enn i februar i fjor. Etter årets to første måneder har 12 personer omkommet i trafikken.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

For mange unge dør i trafikken

Ulykkestallene for februar har mange likheter med januar: Seks personer omkom. Fem menn og en kvinne. Som i januar, døde fire i møte med tungbil, en i utforkjøringsulykke og en i fotgjengerulykke. De fleste som omkom i februar, var unge mennesker i 20-30-årene.

– Etter en lang periode med nedgang blant unge omkomne i trafikken, har fremgangen stagnert. Dette kan vi ikke akseptere, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.

Fire døde i møte med vogntog på norske veier i februar 2023. Foto: iStockPhoto/TSF

Dødsfallene i februar skjedde i Innlandet, Trøndelag, Troms og Finnmark, Viken, Møre og Romsdal og Vestland. Ingen er døde i fylkene Oslo, Vestfold og Telemark, Agder eller Nordland så langt i år.

Høyere dødstall enn i 2022, men halvert på ti år

Til sammen i årets to første måneder omkom tolv personer. Dette er åtte flere enn på samme tid i fjor, men på samme nivå som før pandemien. Går vi tilbake i tid, ser vi at til nå i 2023 har vi halvparten så mange dødsfall som for ti år siden.

– 2022 startet med pandemi og svært få omkomne i trafikken, sier Guro Ranes. Når vi lykkes med å få flere til å holde fartsgrensa, kjøre etter forholdene, bruke bilbelte og kjøre rusfritt, er gevinsten for trafikksikkerheten stor. Vi har alle et felles ansvar for å ferdes trygt for både oss selv og andre, sier hun. Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligger som grunnlag for Vegvesenets arbeid med trafikksikkerhet i Norge.

Sverige det mest trafikksikre landet i Europa.

Etter at Norge i mange år har ligget helt på topp, er det i år Sverige som er det mest trafikksikre landet i Europa, med Norge på en andreplass.

Mer detaljert statistikk: Road safety statistics 2022 in more detail (europa.eu)