Seks entreprenører ønsker å bygge E6 Storhove – Øyer

Seks totalentreprenører har bedt om å bli prekvalifisert til å konkurrere om å bygge ny E6 Storhove – Øyer. Reguleringsplanene for E6-strekningen, som går gjennom både Lillehammer og Øyer kommune, er vedtatt og det kan bli anleggsstart allerede i 2021 med mål om åpning i 2024. (30.12.2020)

E6 Storhove – Øyer er en del av storutbyggingen av E6 Moelv – Øyer. Delstrekningen er ca. 9,6 km lang og består av firefelts vei i dagen i tillegg til en ca. 2,6 km lang toløps tunnel forbi Fåberg.

– Det er andre gang at delstrekningen er ute i markedet. Med ny kunnskap og vedtatte reguleringsplaner har det vært stor interesse for konkurransen og nå har seks totalentreprenører bedt om å bli prekvalifisert. Den store interessen for kontrakten viser at det var riktig å lyse ut konkurransen på nytt. Nå skal vi evaluere de seks interessentene og velge ut tre til fem som får anledning til å gi oss tilbud på oppdraget, sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier.

Det står både utenlandske og norske totalentreprenører på lista. Planen er å velge totalentreprenør i løpet av våren og signere kontrakt før sommeren.

– De seks tilbyderne består av både norske og utenlandske selskaper. Samtlige av de utenlandske totalentreprenørene har med seg norske underleverandører, sier Børseth.

Nye Veier har også lyst ut en forberedende entreprise for utbyggingen av E6 Storhove – Øyer.

– For å komme raskt i gang har vi lyst ut en egen entreprise med forberedende arbeider. De forberedende arbeidene består blant annet av å rive hus, hogge skog og tilrettelegge for massedeponi for tunnelmassene. Vi har god erfaring med å forberedende entrepriser fra tidligere, og erfarer at dette er attraktive oppdrag for små og mellomstore entreprenører. Dette er en god mulighet for lokale og regionale aktører som har ledig kapasitet utover vinteren og våren, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Delstrekningen E6 Storhove – Øyer inngår i utbyggingen av 43 kilometer med firefelts motorvei mellom Moelv og Øyer. Prosjektet er delt i tre kontrakter, og det er den nordligste kontrakten det konkurreres om nå.

– I praksis betyr kontrakten på E6 Storhove – Øyer at Nye Veier om få måneder er i gang med utbyggingen av Gudbrandsdalen, samtidig som vi er godt i gang med planfasene både på Moelv – Storhove og Øyer – Otta, sier Moshagen.

Nye Veier har nylig åpnet 43 km med firefelts motorvei mellom Kolomoen og Moelv. Når E6 Moelv – Øyer står ferdig i 2025 har Nye Veier levert totalt 86 kilometer med trafikksikker firefeltsvei til Innlandet.