Seks døde i trafikken i november

Seks mennesker mistet livet i trafikken i november. Det er halvparten så mange som i november 2022. I Innlandet omkom en kvinne i en frontkollisjon i Valdres.

Hittil i år har 19 personer omkommet i trafikken i Innlandet. Antall trafikkdrepte i fylket for hele 2022 var 13. Det viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

– En økning med 6 personer er urovekkende mange. Nest etter Viken er Innlandet det fylket som har flest omkomne i trafikken i år. Flere ulykker med to og tre omkomne forklarer antallet noe, men tragedien er alltid stor for dem som mister sine, understreker Torunn Dårflot Fladsrud i Statens vegvesen

Så langt i år er 113 drept på norske veier. Totalt omkom 6 mennesker novembertrafikken. I november i 2022 var antallet 13.

Alle de drepte er over 40 år

Det var ingen ungdommer som omkom i november. Alle de døde var over 40 år.

– Vi har ingen å miste, uansett alder. Etter flere måneder som har krevd unge liv er det likevel godt å se at november ikke har krevd helt unge ofre, sier Fladsrud.  

Dødsfallene, fem menn og en kvinne, skjedde i Nordland, Troms og Finnmark, Viken, Innlandet og Vestland. Det var i hovedsak møte- og utforkjøringsulykker, men en fotgjenger mistet også livet i november.

Vi er blitt litt mer oppmerksomme i trafikken

Uoppmerksomhet er fortsatt er en av de viktigste årsakene til alvorlige trafikkulykker, ofte med døden til følge. En undersøkelse laget på oppdrag fra Statens vegvesen (TØI) viser at bilførere gjør litt færre ting mens de kjører bil i dag, og er blitt litt mer oppmerksomme enn for bare få år siden.

– Det er bra at sjåførene selv rapporterer at de har blitt litt mer oppmerksomme i trafikken. Vi går små skritt i riktig retning. Men det er allikevel viktig med en påminnelse i disse juletider at vi må kjøre oppmerksomt og ta oss ekstra tid. I trafikken er vi helt avhengige av hverandre, avslutter Fladsrud.   

Les mer om sikker vinterkjøring.