Så enkelt kan du redusere din egen risiko på MC

I hele fjor mistet 15 personer livet på motorsykkel og 135 ble hardt skadd. Så langt i år har det allerede vært 14 omkomne.

Foto over: De mest alvorlige ulykkestypene er utforkjøring i sving, kryssulykker og kjøring i følge. Foto: Werner Harstad Statens vegvesen

– Vi har hatt en positiv utvikling over de siste 10-12 årene i antallet alvorlige motorsykkelulykker, og dette til tross for en stor økning i antallet som kjører MC. Men nedgangen har stagnert, og vi motorsyklister utgjør nær 20 prosent av alle drepte i trafikken, sier seniorrådgiver Lars-Inge Haslie i Statens vegvesen.

– Nå må alle motorsyklister ta ansvar for å unngå alvorlige ulykker. Starten på denne sesongen har vært svært dårlig, vi har allerede mistet 14 motorsyklister.

Flest utforkjøringsulykker og møteulykker

Det fleste ulykkene er utforkjøringulykker eller at motorsykkelen kolliderte med et annet kjøretøy. Det har også vært enkelte andre ulykker, som velt, påkjørsel av dyr eller andre objekter i veien. 
Det er 13 menn og en kvinne som er omkommet i MC ulykker så langt i år.

– Det er i hovedsak menn og godt voksne menn som omkommer på motorsykkel, sier Haslie. Vi ser dessverre for ofte at det er føreren selv som forårsaker ulykken. Statens vegvesen ønsker at motorsyklistene selv bidrar til å snu den dårlige sesongstarten til en mer trafikksikker sesong.

Mindre synlig og mindre beskyttet

En motorsykkel synes ikke like godt som en bil, og føreren er ikke beskyttet av et karosseri. Det er små marginer og feilhandlinger som kan bli fatale. En MC -fører må derfor kontinuerlig vurdere situasjonen, og forstå når risikoen øker. Det er krevende å kjøre motorsykkel, og man må hele tiden passe på å gjøre seg synlig med rett plassering og i en fart som gjør at andre trafikanter kan oppdage deg., sier Haslie. Som motorsyklist må du være ekstra oppmerksom i trafikken.

– De mest alvorlige ulykkestypene er fortsatt utforkjøring i sving, kryssulykker og kjøring i følge, sier Haslie, som har følgende råd:

 • Kjør slik at du har et handlingsrom rundt deg: det gjelder avstand til den som kjører foran, avstand sidevegs, og bakover om mulig.
 • Pass på at du både er synlig, tydelig og gjør deg forstått i trafikken.
 • Ved kjøring i kurver/sving: Tilpass farten før kurven og sørg for at den er slik at du er bekvem og kan bruke gass på vei ut av svingen.
 • Ved kjøring i kryss: Velg en fart inn mot krysset slik at du kan håndtere møtende eller kryssende trafikk, eller andre uforutsette hendelser. Kan du unngå å være i krysset samtidig med andre, blir risikoen mindre.
 • Kjøring i følge: Ta hensyn til den med minst erfaring. Førererfaring og syklenes kjøreegenskaper kan være vidt forskjellige. Gjør derfor avtaler på forhånd om fart, plassering og tegn til hverandre underveis.

– Følger MC førerne disse enkle rådene får vi en tryggere MC- sommer, avslutter Lars-Inge Haslie.

Fakta om MC ulykker

 • De langt fleste MC ulykkene skjer i gode lysforhold og på tørt, bart føre.
 • Aldersgruppen 59+ skiller seg spesielt negativt ut så langt i 2022 (7 av 14 drepte er over 59 år).
 • I 2022 er det 13 menn og en kvinne (passasjer) som har omkommet.
 • Det er overvekt av utforkjøringsulykker, spesielt i venstre kurver. Mange av ulykkene skjer i hastigheter som ikke er spesielt høye.
 • Den nest største ulykkestypen er kryssulykker. Enkelte motorsykkelførere forventer at bilfører ser dem og er ikke forberedt på at bilen krysser.
 • Det har vært en økning i ulykker hvor motorsyklister kjører i følge.
 • Bruk av lys og synlig kjøreutstyr hjelper på sikkerheten, men den viktigste faktoren er føreren selv. Godt sikkerhetsutstyr kan være avgjørende for skadeomfanget ved en ulykke.  

Dødsulykker på MC de siste årene:

 • 2015: 21
 • 2016: 22
 • 2017: 20
 • 2018: 14
 • 2019: 16
 • 2020: 20
 • 2021: 15
 • 2022: 14 (Foreløpige ulykkestall per 27. Juni 2022)

Lenker til gode MC tips