Reduserer bruken av veisalt med inntil 25 prosent

Mesta tar nå i bruk et nytt digitalt verktøy i sju pilotprosjekter der målsettingen er å kutte saltbruken i driftskontraktene. – Dette er et konkret eksempel på hvordan et digitalt verktøy kan svare på våre målsettinger om mindre klima- og miljøbelastning, og reduserte kostnader, sier administrerende direktør Marianne Bergmann Røren, til bygg.no (10.12.2020)

Røren blir tydelig engasjert når hun skal fortelle om samarbeidsavtalen Mesta har inngått med det svenske programvare-selskapet Klimator. Klimator har utviklet et digitalt verktøy som bruker informasjon fra blant annet standard værprognoser, værstasjoner, topografiske kart, tidligere tiltakspakker og Google streetview, til å bygge algoritmer som kan forutse behovet for salting på en gitt strekning/rode.

Denne vinteren og neste skal Mesta kjøre sju pilotprosjekter der målsettingen er å bruke Klimators digitale verktøy til og både forstå saltbruken bedre og ikke minst redusere bruken av salt og maskiner i driftskontraktene. Pilotprosjektene skal gjennomføres i Mestas driftskontrakter Østfold sør, Vestfold, Telemark vest, Ålesund, Nordfjord, Trondheim og Varangerhalvøya.

Røren blir tydelig engasjert når hun skal fortelle om samarbeidsavtalen Mesta har inngått med det svenske programvare-selskapet Klimator. Klimator har utviklet et digitalt verktøy som bruker informasjon fra blant annet standard værprognoser, værstasjoner, topografiske kart, tidligere tiltakspakker og Google streetview, til å bygge algoritmer som kan forutse behovet for salting på en gitt strekning/rode.

Administrerende direktør Marianne Bergmann Røren i Mesta.

Denne vinteren og neste skal Mesta kjøre sju pilotprosjekter der målsettingen er å bruke Klimators digitale verktøy til og både forstå saltbruken bedre og ikke minst redusere bruken av salt og maskiner i driftskontraktene. Pilotprosjektene skal gjennomføres i Mestas driftskontrakter Østfold sør, Vestfold, Telemark vest, Ålesund, Nordfjord, Trondheim og Varangerhalvøya.

– Vi tror vi kan oppnå inntil 25 prosent reduksjon i saltbruken. Når vi vet at Mesta bruker opptil 10.000 tonn salt i året på en kontrakt, og tall fra Statens vegvesens viser at det de fem siste årene har vært et saltforbruk på mellom 232 og 325 tusen tonn, så sier det seg selv at en saltreduksjon på inntil 25 prosent vil gi store miljø- og kostnadsgevinster, sier Røren.

Les mer på bygg.no