Planleggingen av trafikksikker Arna–Stanghelle fortsetter

– Jeg er glad for at regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen med Sosialistisk Venstreparti (SV) likevel har funnet rom for å fortsette forberedende arbeider på det viktige skredsikringsprosjektet Arna–Stanghelle, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Tirsdag ble budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV klart. I forliket videreføres forberedende arbeider i fellesprosjektet Arna–Stanghelle med 200 millioner kroner.

– Vi vet at dette er prosjekt som betyr veldig mye for mange. Vi synes også det er viktig å få på plass prosjektet på grunn av trafikksikkerhet og fremkommelighet. Det er derfor en gledelig nyhet at man gjennom forhandlinger har kommet fram til en slik løsning. Med disse midlene sørger vi for at prosjektet ikke stopper opp, sier samferdselsministeren.

Arna–Stanghelle (K5) er et fellesprosjekt for vei og jernbane. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Bane NOR. Når veien og jernbanen står ferdig, skal det være bedre trafikksikkerhet og skredsikring, kortere reisetid og økt kapasitet.