Planlegger fire mil med ny møtefri europavei

Statens vegvesen er allerede i gang med å se på korridor og kostnadsgrunnlag for fire mil ny E134 gjennom Telemark, skriver avisa Varden.

Strekningen på 15 kilometerover Meheia mellom Kongsberg og Notodden er vedtatt utbygd i første del av den nye Norsk Transportplan (NTP). Det er ventet at selve byggearbeidene starter opp i 2024, og kostnaden er beregnet til 2,2 milliarder kroner.

Vegvesenet har parallelt med detaljplanleggingen av strekningen Saggrenda- Elgsjø over Meheia også jobber med aktuell korridor og kostnadsgrunnlag for nye E134 hele fire mil videre innover i Telemark. Det er snakk om strekningen helt fra Elgsjø øst i Notodden til Gvammen (Mælefjelltunnelen) vest i Hjartdal.

Fastlegger ikke endelig

–Ja, vi er nå i gang med å se på grunnlaget for kostnadsberegninger av Elgsjø-Gvammen. Det er en lang strekning på 40 kilometer, som tidligere er kon- septvalgutredet (KVU). Nå jobber vi med det forberedende arbeidet til kommunedelplan med konsekvensutredning på denne parsellen, forteller prosjektleder Trude Holter.

Prosjektleder Trude Holter Foto: Statens vegvesen/Kjell Wold.

Ny E134 Gvammen–Elgsjø er en del av nasjonal hovedveg øst – vest. Ny veg på denne strekningen vil gi kortere reisetid, økt trafikksikkerhet og bedre bomiljø. Regjeringen har besluttet at ny trasé skal bygges nord for Notodden – utenfor byen.

Vi har et mål om å ha det nødvendige plangrunnlaget på plass til å være i posisjon til å komme inn på NTP ved neste rullering i 2025, sier Trude Holter.

Dette kan bli tidslinjen

Mange har trodd at det vil gå flere tiår før det kan bli snakk om å bygge nye E134 videre fra Elgsjø. Det kan være en god mulighet for at den videre utbyggingen av E134 vil kunne fortsette etter at nye Meheia er åpnet – trolig i 2027/2028, sier Holter til avisa Varden.