Peab vant skiltkontrakt i Trøndelag

Peab Anlegg har signert kontrakt med Trøndelag fylkeskommune om utskifting av 10 000 skilt i perioden 2023-2026.

Hovedoppgaven i kontrakten er nyoppsetting og utskifting av skilt på fylkesveier i hele Trøndelag fylkeskommune. Fylkesveinettet består av 6000 kilometer vei og 65 000 trafikkskilt. Prosjektet omfatter levering, oppsetting og nedtaking av rundt 10 000 skilt. Kontraktssummen er på ca. 33 MNOK eks. mva.

Peab Anlegg har en pågående kontrakt med Trøndelag fylkeskommune for perioden 2020-2023, og hadde en tilsvarende kontrakt i 2018-2019, da med Statens vegvesen som byggherre.

– Vi er meget fornøyde med å kunne signere kontakt med Peab, og ser frem til å kunne fortsette det gode samarbeidet, sier Nikolai Høilo, ansvarlig for kontrakten hos Trøndelag fylkeskommune.

Egen skiltavdeling

Peab Anlegg etablerte i 2018 en egen skiltavdeling i Trondheim. Avdelingen besitter i dag bred og god erfaring og kompetanse innen fagfeltet, og tar oppdrag i hele Trøndelag fylkeskommune.

Kontraktssignering: F.v. Petter Borgsø, anleggsleder og Torbjørn Juliussen, prosjektleder (Peab). Nikolai Høilo, teamleder fagkontrakter og Per-Andre Pettersen, byggeleder (Trøndelag fylkeskommune). Foto: Peab

– Vi er utrolig glade for å få fornyet tillit fra Trøndelag fylkeskommune. Skiltarbeid har blitt mer et eget fag, og med denne kontrakten kan vi fortsette å videreutvikle skiltavdelingen og våre medarbeidere, sier Torbjørn Juliussen, leder for Peab Anleggs skiltavdeling.

– Jeg vil også legge til at vi har kapasitet til å ta på oss oppdrag fra andre aktører, så det er bare å ta kontakt med oss for et tilbud, sier han.

Stort arbeidsområde

Arbeidsområdets utstrekning i skiltkontrakten med Trøndelag fylkeskommune krever god planlegging av transport av materiell og selve anleggsarbeidene på hvert punkt.

– Trøndelag fylkeskommune er et stort geografisk område. Skiltmontørene kan ha opptil 20 oppstillinger langs veinettet per dag, som betyr 20 ulike anleggsområder. Nøyaktig planlegging av arbeidet er helt essensielt. Våre folk er også svært opptatt av god og tydelig arbeidsvarsling når de jobber ute på veiene. Det handler både om deres egen sikkerhet, og ikke minst trafikantenes, sier Juliussen.

Fakta skiltkontrakt Trøndelag

  • Omfang: 10 000 skilt (nyoppsetting og utskifting)
  • Byggherre: Trøndelag fylkeskommune
  • Entreprenør: Peab Anlegg
  • Periode: 2023-2026
  • Kontraktssum: Ca. 33 MNOK eks. mva.