Ønsker full rapport og analyse av tilstanden til alle rekkverk på riksveiene i Norge

Statens Vegvesen vil finne ut hvordan det står til med rekkverkene langs 7900 km vei. I en ny kontrakt skal etaten få full rapport og analyse av tilstanden til alle rekkverk på alle riksveier i Norge. Antatt pris: 19,5 millioner kroner, melder veier24.no.

Foto over: Bildet fra E10 i Vågan kommune, sommeren 2022 ved fergeleie i Svolvær (til Skutvik). Foto: TSF.

Statens vegvesen har nylig lyst ut en kontrakt for kartlegging av hvilke typer rekkverk som finnes på riksveiene, og hvilken tilstand de er i.

Oppdraget er tenkt å vare i rundt fem måneder og ut februar 2023, med opsjon for sesongene 2023/24 og 2024/25.

Vegvesenet anslår verdien av kontrakten til 19,5 millioner kroner eks. mva.

Kontrakten handler om fotografering i normal hastighet, og analyser av datafangsten. Totalt gjelder det rundt 7900 kilometer veier med rekkverk, fordelt på om lag 21000 feltkilometer å kjøre.

Vegvesenet er ute etter en leverandør med egen bil med spesialutstyr for registrering, som altså skal skje i normal hastighet uten stopp. Det er dermed ikke behov for bufferbil eller arbeidsvarslingsplan.

De innhentede bildene, som er bearbeidet og analysert, skal munne ut i en del 
informasjon i en web-portal:

 • Geografisk plassering av rekkverk og antall meter rekkverk
 • Forenklet typekartlegging med minimum opplysninger om type skinne, type stolpe, stolpeavstand, type ende og rekkverkets egengeometri.

En opsjon handler om å kjøre registreringer gjennom tre sesonger for sammenligne utviklingen over flere år. Dessuten har oppdragsgiver opsjon på å utvide kontrakten med trinn 2 etter hvert oppdrag. Trinn 2 går på analyse av tilstanden til rekkverkene.

Informasjonen av kartleggingen skal presenteres i en brukervennlig web-portal der man kan se resultatet av datafangsten både i kart, med bilder og i tabeller, heter det i beskrivelsen. Resultatet må også kunne lastes ned som en rapport, eksempelvis Excel eller csv-format, skriver veier24.no.

Noen forutsetninger:

 • Informasjonen må kunne være tilgjengelig for bruk videre til analyser av tilstand.
 • Strekninger må kunne klassifiseres ut fra alvorlighetsgrad og ut fra feiltyper.
 • Det må være muligheter til å ta ut statistikk.
 • Leverandøren må sørge for nødvendig opplæring i bruk av webportalen til Statens
  vegvesen sitt fagmiljø innen rekkverk.
Løs bålt på rekkverket på E10 ved Grunnstad, Vestvågøy i Lofoten, sommeren 2022. Foto: TSF

Hvis opsjonen for trinn 2 slår inn, så ønsker Vegvesenet følgende data presentert i kart og i oversikter:

 • Skjevhet og høyde på rekkverk i forhold til Håndbok R610
 • Skadet stolpe
 • Skadet skinne
 • Manglende og løse bolter
 • Feil endeavslutning

Frist for å gi tilbud på oppdraget er 1. september.