Økt trafikk på veiene i 2021

2021 startet med betydelig mindre trafikk enn normalt i januar og februar. Men for året sett under ett endte det med en trafikkvekst på fire prosent.

– I år som i fjor har trafikken vært preget av koronapandemien. Gjennom 2021 har det det vært ulik grad av restriksjoner og anbefalinger som har påvirket befolkningens reisevaner. Periodevise oppfordringer om å jobbe hjemmefra, unngå reiser med kollektivtransport og begrense sosiale aktiviteter har påvirket reisemønstrene til de aller fleste, sier direktør Per Morten Lund i Statens vegvesen.

Størst nedgang i januar og februar  

På grunn av omfattende reiseråd og utbrudd av Deltavarianten i januar, var det 11-15 prosent lavere trafikk enn normalt i januar og februar 2021. Dette viser trafikktall fra Statens vegvesen. Nedgangen var størst i Viken (20 prosent), siden utbruddet startet her og befolkningen i 25 kommuner fikk beskjed om å unngå unødvendige reiser.

I vinterferien i februar ble vi frarådet å reise utenlands, ikke ha besøk av flere enn fem gjester og holde meteren. Siden meteren også gjaldt på hytta, begrenset det muligheten for overnattingsbesøk og dermed ble det mindre reising for de aller fleste.  

Trafikkøkning i påsken

Påsken 2021 var det tillatt å reise til fritidseiendom, men bare med familie eller nære venner. Unødvendige reiser i Norge skulle unngås. Hyttefylket Innlandet fikk den største trafikkveksten i landet, med en økning på 28 prosent sammenlignet med fjoråret da vi måtte tilbringe påsken i egen hjemkommune.

Fylkene Trøndelag, Troms og Finnmark, og Agder opplevde også solide trafikkøkninger med henholdsvis 27, 26 og 24 prosent sammenlignet med fjoråret.  

Økt trafikk i sommermånedene  juni, juli og august

Til tross for at grensen mellom Norge og andre europeiske land åpnet i juli forteller trafikktallene at mange nordmenn kjørte mye bil i sommermånedene juni, juli og august. Godt vær i sør bidro til en trafikkøkning i Agder på 16 prosent, Innlandet 13 prosent og Viken 14 prosent. Noe av økningen i Viken skyldtes også at mange valgte å dra over grensen til Sverige etter mange måneder med nedstengte grenser og karanteneplikt.

Strenge og uforutsigbare innreiseregler bidro til at det var få utenlandske turister i Nord-Norge. Troms og Finnmark hadde den laveste trafikkøkningen av alle fylkene med bare 4 prosent.

Nesten normal hverdag i høst

Så kom høsten, restriksjoner ble opphevet og biltrafikken var nesten tilbake til normalen. Fra september til oktober lå trafikken 3-4 prosent over fjoråret. Økt mobilitet etter vaksinering og strenge reiserestriksjoner i november 2020 er trolig årsaken til at biltrafikken økte med hele 13 prosent i november.

Vestland og Viken stod for den største økningen i biltrafikken i november med en økning på 16-17 prosent sammenlignet med året før. 

«Mer tid bør brukes hjemme»

Det var en av mange nasjonale smitteverntiltak som ble innført i desember for å beholde kontrollen etter utbrudd av Omikron. Påbud om hjemmekontor, avlyste arrangement, stengte treningsstudioer og svømmehaller bidro til at det var lite trafikk på veiene i desember med en økning på bare 3 prosent.

– Snart to år med pandemi har satt sitt preg på mobiliteten i samfunnet og nivået på trafikken. Bilbruken har gått opp som følge av at man har ønsket å unngå trengsel i kollektivtrafikken. Nå er vi  spente på hva den nye normalen vil bli, men dette ser vi kanskje ikke før i 2023, avslutter Lund.

Vegtrafikkindeksen 2020 er regnet ut fra rundt 1200 utvalgte tellepunkt over hele landet der trafikken blir registrert kontinuerlig hver time hele året. Tallene er gitt som endring i prosent sammenlignet med samme tidsperiode året før.

Flere trafikktall for hele landet, se vegvesen.no/trafikkdata