Nye Veier ser stort potensial i ny veistandard

Nye Veier AS har arbeidet målrettet for økt fleksibilitet innen norsk veiutbygging. – Vi er glade for at Samferdselsdepartementet innfører ny veistandard som gjør det mulig å bygge smartere, med effekt for både miljøpåvirkning og kostnad, sier administrerende direktør Anette Aanesland.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet 7. desember, at departementet er opptatt av å lytte til fagfolk. De følger derfor anbefaling om å innføre en ny veistandard, som gir muligheten for å bygge en tilpasset utgave av firefeltsvei der trafikkgrunnlaget legger til rette for det.

Pådriver

– Nye Veier har jobbet aktivt for en ny veistandard, som gjør oss i stand til å bygge ut norske veier enda smartere. Både i forhold til trafikantnytte og øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjekt. Det gir oss mer fleksibilitet og samfunnet mer vei for hver investert krone, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Nye Veier har i sin portefølje flere aktuelle strekninger for den nye veistandarden, eksempelvis: E39 Mandal–Ålgård, E18 Dørdal–Tvedestrand, E6 Roterud–Øyer, E6 Ulsberg–Melhus og E6 Kvithammar–Åsen.

Endringen gir større fleksibilitet i å bygge ut firefelts motorvei der trafikken ligger mellom 6 000 og 20 000 kjøretøy i døgnet.

I dag blir veier som har belastning på 6.000 til 12.000 kjøretøy i døgnet bygd som vekslende to- og trefeltsvei. Med den nye veistandarden åpnes det opp for å bygge firefelts vei på strekningene. Firefelten skal ha en bredde på 19-21,5 meter og skulderbredde på mellom 1,5 og 2 meter. Det vil være mulig med fartsgrense på 110 km/t.

Fleksibelt

På veier med trafikkbelastning på 12 000 til 20 000 i døgnet blir det i dag bygd firefelts vei. Med de nye endringene vil det være mulig å bygge med smalere firefelts vei tilpasset trafikkgrunnlaget. Veien kan ha bredde mellom 20 og 23 meter, og skulderbredde mellom 2 og 2,75 meter. Fartsgrensen kan være 110 km/t.

– Denne fleksibiliteten vil kunne ha en god effekt også i forhold til arealbeslag og klimaavtrykk, i tillegg til lavere anleggskostnader. Samtidig som vi opprettholder nytten i form av firefelts vei. Vi kan således realisere mer trafikksikker vei for pengene, sier Anette Aanesland.

I forbindelse med planprosessen vil byggherre som Nye Veier foreslå dimensjonering på veien, mens Samferdselsdepartementet vil ta den endelige avgjørelsen.