Nye Veier ferdig med 43 kilometer møtefri 4-feltsvei i Innlandet

Mandag 26. oktober kommer statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Knut Arild Hareide til Rudshøgda for å markere åpningen av E6 Kolomoen – Moelv. Utbyggingen av 43 kilometer med firefelts motorvei mellom. Kolomoen og Moelv har pågått siden Solberg markerte anleggsstart i 2017.

Nye Veier bygger 86 km firefelts motorvei fra Kolomoen til Øyer
Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet. Veiprosjektet knytter sammen innlandskommunene i Mjøsområdet med nesten 200 000 innbyggere. Første delstrekning på 12 kilometer fra Kolomoen til Kåterud sør for Hamar ble åpnet 8. oktober 2019. Andre delstrekning mellom Kåterud og Brumunddal (18 km) ble åpnet 1. juli 2020.

Nye Veier har også fått ansvaret for strekningene E6 Øyer – Otta (90 km).