Nye Veier AS utsetter konkurranser

Nye Veier har hatt planer om å gjennomføre hele sju konkurranser til en samlet verdi på 15 mrd i 2022. Denne planen ble laget før den tragiske krigen i Ukraina (08.04.2022).

Bilde over: – Jeg vil understreke at vi vil ha full produksjon i lang tid fremover i de mange prosjektene som er igangsatt. Og vi forbereder og utvikler kontinuerlig nye prosjekter. Men faktum er at vi forvalter store summer for samfunnet og er forpliktet til å bruke disse midlene klokest mulig, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland. Foto: Nye Veier AS.

Vi ser nå at følgene av krigen også påvirker markedet gjennom blant annet manglende leveranser på viktige innsatsfaktorer og vesentlig høyere priser enn forventet.

Nye Veier må derfor justere planen for kommende konkurranser. De to konkurransene som vi hadde planlagt å sende ut i april og mai må utsettes inntil videre. Dette gjelder henholdsvis for strekningene E6 Berkåk-Vindåsliene (Trøndelag) og E6 Sørelva-Borkamo (Nordland).

Vi vil analysere markedssituasjonen og vurdere hvilke konsekvenser utviklingen får for de enkelte prosjektene. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi har fått en bedre oversikt og analyse av situasjonen.

– Jeg vil understreke at vi vil ha full produksjon i lang tid fremover i de mange prosjektene som er igangsatt. Og vi forbereder og utvikler kontinuerlig nye prosjekter. Men faktum er at vi forvalter store summer for samfunnet og er forpliktet til å bruke disse midlene klokest mulig, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Det er i dag ikke mulig å si hvor lang utsettelsen av de to konkurransene blir, og i hvor stor grad øvrig plan for konkurranseutsettelse forskyves.

Av samme årsak har Nye Veier besluttet å utsette frist om å søke prekvalifisering på E6 Storhove – Øyer med en måned. Fristen endres fra 25. april til 20. mai.