Nye kollektivfelt ved E6 Hvam får bussen raskere frem – åpnet torsdag 3. november

Med de nye kollektivfeltene i tilknytning til kryssene på E6 ved Hvam, skal det lønne seg å velge buss framfor bil.

Bussene kan da kjøre forbi køen ved Hvam på nye kollektivfelt.

Foto over: Statens vegvesen

Bidrag til grønnere reisehverdag

Statens vegvesen har bygd kollektivfelt langs avkjøringsrampen fra Oslo og rv. 22 ved Olavsgaard og ny påkjøringsrampe mot Oslo.

Torsdag 3. november ca. kl. 09:00 åpner den nye påkjøringsrampen fra rv. 22 til E6 i sørgående retning. Vi gjør oppmerksom på at denne rampen ikke er et kollektivfelt.

Kollektivfelt ved avkjøringsrampe fra E6 og Rv. 22 Olavsgaard åpnet 1. juli 2022.

På E6 ved Hvam er det mye trafikk og til tider lange køer.

– Hensikten er å favorisere bussene slik at de kan gli forbi bilkøen i et eget felt og bidra til at flere bruker bussen og færre kjører. Dette er et steg på vegen mot å skape et vegsystem som skal bidra til nullvekst i biltrafikken og en grønnere reisehverdag, sier byggeleder John Kristian Braatorp Ricardi i Statens vegvesen.

15 måneders byggetid

Prosjektet ved Hvam har omfattet:

  • Utvidelse av eksisterende avkjøringsrampe og ny påkjøringsrampe fra og til E6, med en samlet lengde på ca. 1000 meter.
  • Kollektivfelt rv. 22 Olavsgaard over en strekning på ca. 250 meter.
  • Gang/sykkelvei rv. 22
    Gang/sykkelvei rv. 22 med tilhørende kulvert/undergang
  • Ny vannledning for Lillestrøm kommune

Prosjektside vegvesen.no:

Arbeidene startet i august 2021 og er utført av Anlegg Øst Entreprenør AS på oppdrag for Statens vegvesen.