Ny og bedre vegbelysning

Langs flere riksveger i Møre og Romsdal blir den gamle vegbelysningen nå byttet ut. [16.12.2020]

– Vi bytter ut den gamle belysningen med LED som gir bedre lys og bruker mindre strøm, sier byggeleder Odd Einar Lillebø i Statens vegvesen.

Mange veglys har levd et langt liv og har behov for å skiftes. Statens vegvesen bytter til LED-belysning på strekninger og kritiske punkter langs riksvegene flere steder i Møre og Romsdal.

Langs E39 Fannestrandvegen i Molde jobber vår elektroentreprenør Caverion med å bytte ut armaturer og mange steder også stolpene. De må også gjøre gravearbeid en del steder for å reparere brudd på kabler.

– Den nye vegbelysningen blir mer driftssikker enn den gamle teknologien, gir bedre muligheter for lysstyring og er et viktig trafikksikkerhetstiltak spesielt langs gang- og sykkelvegene, sier Lillebø.

Mannskap fra elektroentreprenøren Caverion jobber langs E39 Fannestrandvegen utenfor Retiro i Molde. Fra venstre: Terje Ringdal og Kim Lindin. Foto: Vegvesenet

Elektroentreprenøren har til nå byttet ut belysningen langs 3 km av E39, og jobber seg i retning sentrum av Molde.

I tillegg til arbeidet langs E39 i Molde er det gjort og vil bli gjort utover høsten og vinteren, arbeid langs rv. 70 i Kristiansund, langs E139 i Rauma og langs E39 i Vestnes. Alt gjøres i samarbeid med kommunene.

– Statens vegvesen jobber nå for å ta over driftsansvaret fra kommunene for belysning langs riksvegene slik at vegeier tar det selv. Dette arbeidet pågår i den forbindelse, sier Lillebø.

Arbeidet finansieres av vedlikeholdsmidler for riksveg og koronamidler som kom som en ekstrabevilgning i år.