Ny møtefri 4 felt strekning på E39 åpnet

Nye Veier åpnet torsdag 24. november for trafikk på den 19 kilometer lange strekningen Kristiansand vest – Mandal øst.

Anleggsstart for prosjektet var oktober 2018. Etter fire års byggetid er prosjektet ferdig helt som planlagt. Trafikkpåsetting skjer før den offisielle åpningen som er 9. desember.

Foto over: Prosjektsjef Harald J. Solvik overleverte blomster til de første bilistene som kjørte inn på ny, trafikksikker E39 fra Kristiansand til Mandal.

   – Vi erstatter en strekning preget av mange ulykker og store trafikale utfordringer, spesielt vinterstid. Veien gir en helt ny sikkerhet for trafikanten, i tillegg til forutsigbarhet og redusert reisetid. Alle veifarende får en enklere reisehverdag, sier prosjektsjef Harald J. Solvik.
   Med trafikkåpning er det nå sammenhengende firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t fra Grauthelleren vest for Kristiansand sentrum og 26 kilometer til Mandalskrysset i Lindesnes. Der kobles nye og eksisterende E39 sammen via en tilførselsvei til sentrumsnært Mandal by.
   4000 mennesker har i løpet av den fire år lange byggetiden vært delaktig i prosjektet. AF Gruppen er totalentreprenør, og har hatt med seg en rekke underentreprenører.

Fakta om prosjektet

Nye Veier har bygget ny E 39 som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t for den 19 kilometer lange strekningen Kristiansand vest til Mandal øst. Det bygges også ny fylkesvei, som direkte adkomst fra E39 til Mjåvann industriområde.

Utbyggingen starter i området Fidjane i Kristiansand kommune og ender ved Døle bru helt øst i Lindesnes kommune.

Byggestart 9. oktober 2018.

Trafikkpåsetting 24. november 2022. Offisiell åpning 9. desember.

Totalentreprise med kontraktsverdi 4,7 milliarder kroner eks. mva. AF Gruppen er totalentreprenør.

Inneholder: Tre planfrie kryss. Tunneler: Mjåvannshei 355 meter, Brulihei 913 meter, Volleberg 600 meter, Søgne 4000 meter, Lindeli 550 meter. Lengre bruer: Bukksteinsvannet 130 meter, Rossevann 170 meter, Monan 400 meter, Trysfjord 534 meter. Viltkrysninger og kulverter for lokal- og driftsveier.