Ny delkontrakt på E6 nord for Grong

Det meste av E6 fra Grong til Nordland grense skal oppgraderes til 90 sone. Nå har Statens vegvesen lyst ut en ny delkontrakt for bru- og vegbygging.

Bygging av ny Grøndalselv bru, utbedring av noen mindre bruer, samt utbedring og utvidelse av eksisterende E6 på to strekninger i Nord-Trøndelag. Dette er noe av innholdet i oppdraget Statens vegvesen nå har lyst ut en ny anbudskonkurranse på strekningen Skavmoen- Fjerdingen og Grøndalselv-Trones. (se vedlagt kart)

Kontrakten er et ledd i den store utbedringsplanen for E6 Grong til Nordland grense.

Noe for alle

Oppdragets størrelse og varierende innhold samsvarer med typen byggeoppdrag de norske bransjeorganisasjonene har ønsket seg mer av de siste årene.

– Dette er en spennende totalentreprise som passer som hånd i hanske for norske entreprenørselskap over hele landet. Her er det fullt mulig for både mindre og større entreprenører å løse oppdraget aleine eller i samarbeid med hverandre, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen.

Kort om kontrakten (K3)

  • Ny Grøndalselv bru. Brua blir ca. 65 – 70 meter lang og skal ha en føringsbredde 9 meter.
  • Det skal bygges 900 meter ny E6 (9 m) tilknyttet brua og 670 meter lokalveg.
  • Gamle Grøndalselv bru skal rives. Brua er ca. 40 meter lang og har en bredde på 7,2 meter.
  • Breddeutvidelse på døyt 2 kilometer av E6 nord for Heimly til Tunnsjøelvbrua.
  • Breddeutvidelse av fire kilometer på E6 på strekningen Skavmoen-Fjerdingen.
  • Utbedringer og forsterkinger av Litlfjerdingelvbrua og Tunnsjøelvbrua

Opsjoner

  • Tromselvbrua – Bygging av ny bru med ca. 40 meters lengde og føringsbredde 9 meter, samt riving av gammel bru.
  • Breddeutvidelse og dels ny veg av 3,6 kilometer E6 fra Tunnsjøelvbrua til Trones sør.

Byggetid

Dagens veg har varierende standard og bredde, og har noe randbebyggelse. Reguleringsplan for ny Grøndalselv bru med tilstøtende E6 forventes vedtatt i mån skiftet mars/ april 2022. Arbeidene forventes oppstartet sent høsten 2022 og være avsluttet sent i 2024.

Det forventes at delkontrakten for bygging av ny E6 Fjerdingen til Grøndalselv (K2) vil gå parallelt med K3 kontrakten. Her er det inngått kontrakt med Letnes entreprenør som sammen med sin konsulent også har gjort arbeidet knyttet til reguleringsplanen. Reguleringsplanen for K2 skal til politisk behandling i månedsskifte mars-april og det er forventet anleggsstart i løpet av våren/ forsommeren 2022.

Markedsdialog

Interesserte entreprenører finner utlysningen E6 Fjerdingen – Grøndalselv Kontrakt: K3 Grøndalselvbrua med tilstøtende veg og hele konkurransegrunnlaget på TED og Doffin