Ny dansk rapport: Dårlig vedlikehold gir dårlig trafikksikkerhet

Helt ny forskning fra danske DTU viser at det er en direkte sammenheng mellom manglende vedlikehold av de danske kommunale veiene og antall trafikkulykker. Rapporten indikerer blant annet at det kan være milliarder å spare for samfunnet hvis kommunenes ressurser brukes optimalt for å øke trafikksikkerheten. Slik det ser ut i dag, er samfunnskostnadene ved trafikkulykker, nemlig kommunenes kostnader for å vedlikeholde veinettet betydelig høyere.

I 2018 ble 171 drept i trafikken i Danmark, mens 1.862 mennesker ble alvorlig skadet. Dette er det høyeste antallet siden 2013. I 2018 var det 12 680 registrerte trafikkulykker på de danske veiene, hvorav mange kunne vært unngått. Det er nå påvist en tydeligere kobling mellom veiforhold og trafikksikkerhet enn tidligere dokumentert i forskning. Dette viser en helt ny forskning fra DTU om det er avhengig av nye data.

Hensikten med prosjektet var å undersøke kvantitative statistiske forhold mellom utforming, miljø og tilstand på veien på den ene siden og trafikksikkerhet i form av forekomst og alvorlighetsgrad av trafikkulykker på den andre. Hensikten er også å kvantifisere de samfunnsøkonomiske konsekvensene av disse statistiske sammenhenger.

Les mer om DTUs forskningsresultater her: Vejens omgivelser, udformning og tilstand – betydningen for trafiksikkerhed