NTP: Nå får fylkeskommunene 290 millioner kroner til fylkesveiene

Nå følger vi opp Nasjonal transportplan, og fordeler de første 290 millionene til fylkesveiene, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I Nasjonal transportplan 2022-2033 er det lagt opp til en økt satsing på fylkesveiene. Et av tiltakene er en øremerket tilskuddsordning til vedlikehold, fornying og utbetring av fylkesveiene. Den er nå opprettet, og i 2022 skal om lag 290 millioner kroner bli fordelt mellom fylkene.

– Nå startar vi opprustningen av fylkesveiene. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for fylkesvegene, og må betale for utbygging og vedlikehold. Det skal de også i framtiden, men dette er en hjelpende hand, seier samferdselsministeren.

En ny ordning

Den nye tilskuddsordningen erstatter tidligere ordninger under «Tilskudd til fylkesveier».

Det er Statens vegvesen som har ansvar for ordningen. Både fordelingen av midlene og oppfølging av prosjektene. Det er fylkeskommunene som velger hvilke prosjekt de bruker midlene på, innenfor rammene som er satt for ordningen i Nasjonal transportplan.

Fordelingen av midlene tar utgangspunkt i vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, ved å bruke den samme fordelingen som i dag blir brukt til å fordele midlene til opprustning og fornying over rammetilskuddet på Kommunal- og distriksdepartementets budsjett.

Regjeringen har lovet en helhetlig og forpliktende plan for fylkesveiene

– I tillegg til å følge opp Nasjonal transportplan, har vi lovet i Hurdalsplattformen å utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Dette skal vi gjøre i samarbeid med fylkene. Dette vil være viktig for etterslepet av vedlikeholdet på fylkesvegene er stort, seier Nygård.