Norge har de laveste dødstallene i Europa

Sammen med Sverige og Malta har Norge de laveste dødstallene i trafikken i Europa. Størst risiko er det i Bulgaria og Romania, viser ferske tall fra EU.

Foto over: Norge har fortsatt lavest risiko i trafikken i Europa. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)

Mens det dør i gjennomsnitt 44 mennesker pr. million innbyggere i de 27 EU-landene, er tilsvarende tall for Norge på 16.

Norge har i en årrekke hatt den laveste risikoen i trafikken både målt mot innbyggere og kjørte kilometer.

19.800 mennesker omkom i trafikkulykker i 2021, viser EU-kommisjonens tall som kom denne uka. Det er en økning på 1.000 eller 5 prosent, men likevel 3.000 færre sammenlignet med førkorona-tiden i 2019.

Fortsatt lave tall

– Selv om vi hevder oss godt sammenlignet med andre land er kampen mot trafikkdøden jobb nummer 1. Målet er at ingen skal dø eller bli hardt skadet på norske veier, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vegvesenets egne tall for første kvartal i år kommer på torsdag. Men alt tyder på de har de laveste første kvartalstall noensinne i moderne tid.

Ser til Norge

– Verden ser til Norge på trafikksikkerhetsområdet. Den norske modellen med et bredt arbeid, systematisk over tid og målrettede tiltak basert på kunnskap skaper resultater sammen med sikrere biler og bedre veier, sier Hovland.

Nylig lanserte Statens vegvesen og en rekke andre trafikksikkerhetsaktør en nasjonal tiltaksplan for årene 2022-2025 med 179 konkrete tiltak for ytterligere bedre trafikksikkerheten.

Fortsatt store uløste oppgaver

-Vi har fortsatt store uløste oppgaver i å sikre våre veier. Vi ser for eksempel at mange fylkeskommuner har store etterslep på gammelt usikret rekkverk som ikke gjør den jobben de skal gjøre, nemlig forhindre alvorlige ulykker når ulykken først er ute, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i trafikksikkerhetsforeningen. Når over 50% av dødsulykkene nå skjer på våre fylkesveier, har vi en jobb å gjøre med å få kartlagt sikkerhetshullene og etterslepet på vedlikeholdet.

Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen
Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen

– Vi har også mye å gjøre når det gjelder å få sikret skoleveiene rundt omkring i landet, og hører at mange av kommunene ikke har muligheter til å løse sine utfordringer de nærmeste 30 årene. Derfor kan vi ikke slå oss på brystet med «de sikreste veiene» når vi vet at vi fortsatt har mange

– På våre statlige veier har vi også fortsatt i overkant av 1500 km med høytrafikkerte veier som skulle vært møtefrie veier med midtrekkverk. Fortsatt domineres de alvorlige ulykker med møte- og utforkjøringsulykker på norske veier.

Flest i Romania

Danmark, Tyskland, Irland, Kypros, Litauen, Malta, Polen, Portugal og Sverige har alle registrert rekordlave dødstall i 2021.

Romania (93 drepte pr million), Bulgaria (81), Latvia (78), Kroatia (72) og Polen (59) skiller seg ut på den andre siden.

Positiv trend

I EU-landene økte dødstallene med fem prosent fra 2020 til 2021. Men langtidstrenden er likevel at dødstallene går nedover også i EU selv om det er store forskjeller fra land til land.

Malta og Sverige kommer nærmest Norge med 17 og 18 drepte pr. million innbyggere, mens Romania topper med sine 93.

Sammenlignet med «normalåret» 2019 er nedgangen størst i Danmark, Belgia, Portugal, Polen og Litauen. Latvia, Slovenia og Finland har hatt en mindre heldig utvikling, men økning i dødsulykker opp mot 12 prosent.

Fakta:

Slik er lista i henhold til EU-kommisjonens tall (antall drepte pr. million innbyggere): 

1Norge*16
2Malta17
3Sverige18
4Danmark23
4Sveits*23
6Island*24
7Irland27
8Nederland28
9Tyskland31
10Spania32
11Luxembourg38
12Østerrike40
12Finland40
14Estland41
15Belgia43
 Snitt EU-2744
16Frankrike45
17Slovakia47
18Italia48
19Kypros49
20Tsjekkia50
20Portugal50
22Litauen52
23Slovenia54
24Ungarn56
25Hellas57
26Polen59
27Kroatia72
28Latvia78
29Bulgaria81
30Romania93

Lista inneholder 27 EU-land, samt de tre EØS-landene Norge, Island og Sveits. 
EU-kommisjonen er kilden