NCC Profilbetong blir Veisikring Profilbetong

Veisikring AS har fra januar 2021 overtatt NCC Profilbetong. (18.01.2021)

Oppkjøpet gjør at Veisikring vil kunne tilby profilstøpte betongrekkverk og kantstein i hele landet, skriver selskapet i en melding.

Profilbetong blir en egen avdeling i Veisikring og vil bli ledet av Bengt Hangeland. Han hadde samme rollen i NCC Profilbetong.

– Vi er meget tilfreds med at Bengt Hangeland og Eva Kvalvik blir med videre. De fortsetter arbeidet med å videreføre satsingen på glidestøpte rekkverk og kantstein i hele landet, sier Fredrik Zachariassen, daglig leder i Veisikring.

NCC har drevet med nisjeproduktet profilbetong i mer enn 30 år. Da selskapet valgte å gå ut av denne nisjen fikk Veisikring muligheten til å ta over. Kjernekompetansen samt alt av maskiner og utstyr er overtatt av Veisikring.

Med dette styrker Veisikring seg vesentlig. Selskapet har nå også meget effektivt utstyr for grusing av bankett og tilbakefyll med grus, noe som blant annet er etterspurt i forbindelse med tunnelarbeid.

– Veisikring skal være innovative, også innen profilbetong. I årene som kommer skal nye løsninger utvikles og nye metoder prøves ut. Dette har vi gjort i mange år med stålrekkverk, og nå er det på tide å videreutvikle løsningene innen profilbetong, sier Zachariassen i meldingen.