NCC blir medlem av TSF

NCC Industry blir medlem i Trafikksikkerhetsforeningen og skal bidra i organisasjonens arbeid med å styrke sikkerheten i forbindelse med veiarbeid.

– Våre medlemmer som jobber i bransjen er opptatt av sikkerheten til de som har sitt arbeid ute i veitrafikken. Vi er derfor glade for at NCC ønsker å være med å styrke dette arbeidet, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen.

-NCC Industry har med sin asfaltvirksomhet over 400 ansatte med arbeidsplassen ute på veien. Sikkerheten til våre ansatte og samarbeidspartnere er selvfølgelig svært viktig. Vi ønsker derfor å være med på å løfte ambisjonsnivået på sikkert i forbindelse med veiarbeid og ser det som naturlig at vi blir med i det arbeidet TSF gjør, sier André Waage, Head of department Asfalt i NCC Industry.

NCC har allerede i dag et høyt fokus på sikkerhet i arbeidet og vil med medlemskapet i TSF bidra med å dele erfaringer og lære av andre i bransjen. Waage ser frem til å dele idéer med medlemmene og være en aktiv deltaker i debatten rundt trafikksikkerhet.

Mange trafikanter irriterer seg over nedsatt hastighet og ventetid, og lar frustrasjonen gå ut over de som jobber langs veien. Det kan sette veiarbeidernes liv i stor fare. Nullvisjonen er et høythengende og krevende mål. Derfor er det viktig at alle aktørene arbeider mot et felles mål, om null drepte og hardt skadde, også for de som jobber ute i veitrafikken.

Flere i bransjen har tidligere etterlyst mer kontroll av bransjen – slik at sikkerheten blir tatt på alvor og får den anerkjennelsen den behøver. 

 – Vi har i år fått flere dystre meldinger om grisekjøring forbi veiarbeidssteder fra våre medlemmer og av andre i bransjen.  Vi kommer nå til å følge opp dette sammen med UP og at vi dermed får flere kontroller av farten gjennom arbeidsstedene, fortsetter Tangstad-Holdal.

Statistikken viser at Tangstad-Holdal har et dystert poeng. Hvert år skjer det alvorlige hendelser i veiarbeidsområder, også med personskader. Mens 42 prosent av bilistene blir irriterte når de må stoppe på grunn av veiarbeid, er en annen «uvane» langt verre:

Hele tre av fire kjører ofte fortere enn hastigheten som er tillatt når de passerer veiarbeid, ifølge en undersøkelse Kantar har gjennomført for Trafikksikkerhetsforeningen.

På den kommende Nasjonale Vegsikringskonferansen 7. og 8. februar på Gardermoen, som samferdselsminister Nygård åpner vil sikkert veiarbeid være et av hovedtemaene.