Nå kommer det krav fra Vegvesenet om opplæring før montering av rekkverk

Fra og med 31. mars 2021 vil Statens vegvesen stille krav i konkurransegrunnlaget at entreprenør som monterer rekkverk på riksveier har gjennomgått kurs for rekkverksmontører.

Det opplyser Statens vegvesen blant annet i brev til Trafikksikkerhetsforeningen. Kurset blir et krav i driftskontrakt veg i 2021-mal (for de som skal reparere eller inspisere rekkverk).

Fra og med 31. mars til neste vil altså Vegvesenet kreve at entreprenør som monterer rekkverk på riksveier har gjennomgått kurs i rekkverksmontering. Det opplyses at entreprenører kan delegere selve arbeidet og monteringen til personell uten kurs, men at en fagperson med bestått kurs skal kontrollere og stå ansvarlig for den faglige utførelsen.

En viktig sak for TSF

– Dette er vi svært glade for. Vi i TSF har jobbet for å heve kompetansen og dermed sikkerheten helt siden foreningen ble stiftet i august 2016, sier Geirr Tangstad-Holdal i TSF 

Geirr Tangstad-Holdal er daglig leder i TSF, Trafikksikkerhetsforeningen. Foto: TSF

Han forteller at foreningen har fått dette inn som et av tiltakene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018–2021, og kjører kurs i til sammen fire moduler for montering av vei- og brurekkverk i Norge.

Les mer på veier24.no