Nå blir fylkesvegen i Åsnes snart tryggere igjen

Etter noen år uten rekkverk på et farlig punkt på fylkesvegen gjennom det gamle sentrum, er nå utbedringer i gang, melder avisa Østlendingen.

Det dreier seg om fylkesveg 206 fra nedre del av Kaffegata ned Jonsebakken og gjennom det gamle Flisa sentrum.

Rekkverket er snart på plass. Det er også planer om å gjøre noe med hele den nevnte strekningen på en svingete veg på kanten av en bratt helling.

– Når det siste kan komme i gang, vet vi ikke ennå. Det er foretatt noen målinger, og geologer skal se nærmere på forholdene, sier byggeleder for drift på veger i Innlandet fylkeskommune, Siv Berg.

Nært forestående

Det jobbes for fullt med å få opp nytt rekkverk mot skråningen ned mot jernbanen og Glomma. Byggeleder i fylkeskommunen, Borger Kojedal, forteller at arbeidet har gått som planlagt, og at det er nært forestående at det blir trafikk i begge kjørebaner igjen.

– Det er skåret vekk asfalt i den ene kjørebanen for å komme seg ned til betongplaten i bunnen på brua over jernbanen. Det er blitt rengjort, og om ikke lenge skal det nye rekkverket monteres og ny asfalt legges før det åpnes igjen i den kjørebanen. Det er litt uklart ennå hvor raskt det nye rekkverket blir levert. Uansett er det ikke langt unna, sier Kojedal til Østlendingen.

Ikke penger til å sikre alt

Resten av strekningen fra gamle Flisa sentrum til Kaffegata, som også er en del av fylkesveg 206, har også behov for utbedringer. Vegen er forholdsvis smal, svingete og ligger altså helt ut mot den bratte skråningen ned mot jernbanen og Glomma.

– Det er ennå ikke avgjort hva man skal gjøre med denne strekningen. Blant annet er det et alternativ å legge den lenger inn i skråningen opp mot platået ved byggefelt. Vi har fått noen rapporter etter geologiske undersøkelser, men det skal gjøres ytterligere undersøkelser før det blir bestemt hva som eventuelt skal gjøres. Blant annet skal det gjøres prøveboringer. Foreløpig er det ikke satt noe tidspunkt for en eventuell byggestart på denne strekningen, og det er heller ingen penger til et prosjekt ennå, sier Siv Berg i Innlandet fylkeskommune til Østlendingen.