87 omkomne i 2021

Møteulykker dominerer også i oktober 2020

10 omkom i oktober 2020.
Etter september med bare to drepte i trafikken, var det i oktober ti som omkom på norske veier.  Det er så langt 80 personer som har mistet livet på norske veier i år.

Flest møteulykker

I oktober omkom ti personer i trafikken, noe som er en færre enn på samme tid i fjor. Tallene for årets ti første måneder viser at 67 menn og 13 kvinner døde på norske veier.

Det er flest møteulykker også denne måneden (fire). I tillegg var det tre utforkjøringsulykker, to fotgjengere som mistet livet, en MC-fører, og i tre av de ti ulykkene var tungbil involvert.

Det var tre kvinner og sju menn som omkom i oktober.

Viken og Møre og Romsdal med flest drepte i oktober

Flest ulykker denne måneden var det i Møre og Romsdal og Viken med to drepte hver. Fylkene Troms og Finnmark, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Trøndelag og Vestland hadde én drept hver.

Det var ingen som døde på veiene i Nordland, Agder eller Rogaland denne måneden.

Laveste ulykkestall

Tallene langt i år er de laveste siden de første årene etter andre verdskrig. Selv i 2016, året med færrest drepte i trafikken i Norge siden 1947, hadde vi to flere enn vi har så hittil i år. Denne nedgangen er selvsagt gledelig, etter noen år med stagnasjon i antall dødsulykker på vegene, men enhver drept i trafikken er en for mange. Det er dessuten fortsatt mange alvorlige ulykker der de involverte blir hardt skadd.

–          For at vi skal bevege oss i retning av 0-visjonen, der ingen blir drepte eller hardt skadd i trafikken, må vi alle bidra med å kjøre rusfritt og etter forholdene, bruke bilbelte og holde fartsgrensene. Dette gjelder spesielt nå som vi går inn i en sesong med varierende og vanskelige kjøreforhold. Vi har alle et felles ansvar for å bidra til at det ikke skjer alvorlige ulykker på vegene våre, sier leder for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen Guro Ranes.

Oversikt ved utgangen av oktober, sammenliknet med samme perioder tidligere år:

Alle tallene er foreløpige ulykkestall pr. 31.10.20