Markerte verdensdagen for sikkerhet og helse i arbeidslivet

Den 28. april ble verdensdagen for sikkerhet og helse i arbeidslivet markert over hele verden. Ansatte både i Nye Veier og Eiffage som jobber med utbyggingen av ny E18 Rugtvedt-Langangen markerte dagen med kake og brus ved Blåfjell. Prosjektet har pågått i 424 dager uten H1 og H2 skader og ulykker (06.05.2022).

-Det er gledelig at det siden oppstart av fysiske arbeider på prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen ikke har vært alvorlige skader. Vi gratulerer alle i prosjektet med innsatsen og vil berømme totalentreprenøren Eiffage Génie Civil for systematisk arbeid med HMS. Nye Veier skal ha en god sikkerhetskultur og dette er vi også opptatt av i samarbeidet med våre totalentreprenører, sier Morten Lossius, prosjektsjef i Nye Veier.

Det har pågått fysiske arbeider i prosjektet i om lag et år blant annet pågår bygging av tårnet til den nye Grenlandsbrua og det er tunnelarbeider.

-HMS i bygg og anleggsbransjen er mye mer enn rutiner og verneutstyr, skal man lykkes med å unngå skader og ulykker må det bygges en kultur for å si fra, for å bry seg og for å dele. Åpenhet – det å snakke om sikkerhet er avgjørende, både for å fremme helsen til de ansatte, men også for at arbeidstakerne skal kunne stole på hverandre, sier Vincent Papait, Eiffage-sjef i Norge.

Begge bildene fra markeringen av verdensdagen for sikkerhet i arbeidslivet. Fotos: Nye Veier/Eiffage

Temaet for årets verdensdag er nettopp viktigheten av å fremme dialog og åpenhet for å skape en kultur som ivaretar sikkerhet og helse for ansatte på jobb.

-Derfor markerer vi sikkerhetsdagen og vi benytter også anledningen til å feire at prosjektet har pågått i 424 dager uten ulykker og skader, sier Papait.

Samtlige medlemmer av prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen var invitert til en samling i et stort telt som var satt opp ved Blåfjell. All aktivitet i området ble stanset fra klokken 10, slik at alle som arbeider med prosjektet fikk ta del i markeringen.

Eiffage gjennomfører månedlige møter der sikkerhet til arbeidstakerne er eneste tema. Det mener både Lossius i Nye Veier og Papait i Eiffage er et godt tiltak for at selskapet skal unngå ulykker og skader frem til nye E18 Rugtvedt-Langangen etter planen skal stå klar i 2025.

– Vi har hatt gode HMS-resultater så langt i prosjektet, og sikkerhetsmøtene er viktige i så måte. Som byggherre og totalentreprenør skal vi samarbeide og fortsette å jobbe hardt for at vi fremdeles skal unngå skader og ulykker på arbeidsplassen, sier Lossius og Papait.